Home

Forbud mot hijab i skolen

Det finnes ingen forbud mot hodeplagg i Storbritannia, men skoler kan selv bestemme påkledning etter et direktiv fra 2007. Kosovo. Regjeringen i Kosovo, som ble uavhengig republikk i 2008 og som består av et stort muslimsk flertall, forbød hijab og hodeplagg i skolene i 2009 ut fra samme grunnlag som Frankrike, nemlig at Kosovo skulle være et helt sekulært samfunn Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som selv var mot et nikabforbud i skolen, foreslår nå et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen. Blir det ikke etterlevd, må foreldrene straffes. Fremskrittspartiets landsmøte viser til at Kunnskapsdepartementet i brev av 14.3.17 til Oslo kommune ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap sier følgende om et forbud mot hijab i skolen: «Kunnskapsdepartementet kan på bakgrunn av dette ikke se at det har skjedd noe som gjør at Lovavdelingens uttalelse fra 2010 ikke kan legges til grunn

Forbud mot hijab i skolen I dag fremmer Frp forslag om å totalforby hijab og niqab i barneskolen. - Barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme, sier Mette. Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen. Høyre er prinsipielt tilhenger av ytringsfriheten, også der den gir seg uttrykk som en hijab. Oppdatert 14. juni 2017. Dette er en kronikk Innvandringsminister Sylvi Listhaug foreslår et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen. Blir det ikke etterlevd må foreldrene straffes, mener hun. Listhaug vil forby bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. Dermed vil forbudet gjelde nesten alle barn i alderen ett til 13 år I regjeringens Tolkningsuttalelse «§§ 2-9 og 3-7 - Forbud mot hijab i skolen» datert 23.03.2010 heter det bl.a. at SP i art. 18 nr. 4 gir «en uttrykkelig bestemmelse om at staten plikter å respektere foreldrenes frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.» 5 Det påpekes også at barn - modne nok til å ta egne valg.

Hijab-forbud i skolen? Hodeplagg og symboler? Slik er

Sylvi Listhaug vil ha forbud mot at barn bruker hijab på skolen Regjeringen har allerede foreslått et nasjonalt nikab-forbud på alle skoler. Nå vil Sylvi Listhaug også forby hijab Ønsker hijab-forbud i skolen. Østfold fylkeskommune vedtok forrige uke å forby plagg som «helt eller delvis dekker ansiktet til elever» i videregående skole. Nå ønsker Sarpsborgpolitikeren Kai Roger Hagen (Frp) også forbud mot hijab. Hijaben er et religiøst hodeplagg, som ligner et skaut, der ansiktet ikke er tildekket Frp vil ha forbud mot hijab og andre synlige religiøse symboler i skolen. - Religiøs symbolbruk fører til at det dannes barrierer mellom innvandrerelever og etniske norske elever. Dette er uheldig for både det norske samfunnet og ikke minst for innvandrerne selv, sier formann Peter N. Myhre i Oslo Frp til Vårt Land

Frp-Sylvi vil forby barnehijab i skolen: - Seksualiserer

Forbud mot hijab i skolen - Fr

For Frankrike innførte et nasjonalt forbud mot prangende religiøse symboler i skolen i 2004 for å ta knekken på hijaben og den medfølgende islamiseringen. Akkurat som i Skurup, der hijabjenter og -damer demonstrerte i går kveld, raslet islamistene anført av det franske Brorskapet heftig med sablene for å prøve å stoppe implementeringen av forbudet Før forbud mot hijab i norske skoler vurderes innført, må man forsøke andre løsninger. Det er ennå ikke gjort. Noen barn går med religiøst hodeplagg fordi de ønsker det selv, mange fordi foreldrenetvinger dem til det. Skillene mellom tvang og frivillighet er ofte vage, fordi både barn og foreldre ofte utsettes for et sterkt sosialt press Positiv effekt etter hijab-forbud. av Vibeke Knoop Rachline. En ny studie tyder på at forbudet mot hijab i franske skoler har hatt positiv effekt. Men 30 år etter at tre franske jenter i et klasserom nektet å ta av seg sløret, raser debatten fortsatt. Del artikkel I sommer sa Listhaug at hun ønsker et nasjonalt forbud mot hijab i grunnskolen og kaller barnehijab for «ukultur». Men på Tøyen skole har rektor en annen erfaring: - Dette plagget - det er jo ikke noe problem. Her på Tøyen skole er det ingen som legger merke til det en gang I Sverige har Skurup kommune innført forbud mot hijab i skolen, for å verne barn mot religiøs tvang i tidlig alder. Nå vil Miljøpartiet (M) for enhver pris forhindre at flere kommuner følger etter. Det siste man vil, er å legge noen demper på islamiseringen av Sverige

Forbud mot hijab i skolen - Debatt - Dagsavise

Hijab-forbud i skolen kan virke mot sin hensikt. Bruken av hijab er ikke nødvendigvis et uttrykk for en seksualisering av kvinnekroppen, men kan være et oppgjør mot seksualisering. Publisert: 16. des 2015 Diskusjonen om bruk av religiøse symboler på offentlige steder dukker stadig opp Videre begrunnes bruken av barnehijabens at det blir vanskeligere å velge bort hijaben i voksen alder om en har vokst opp med hijab. Foreldrenes rett til denne type sosialkontroll, må veies opp mot barns frihet, men også mot et ansvar vi som samfunn har for å hindre økt segregering av barn basert på kjønn og religion på skolen

Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen - V

Frp-lag vil forby hijab i skolen Oslo Frp vil ha forbud mot hijab og andre synlige religiøse symboler i skolen. Fremskrittspartiets største lokallag har nå sendt inn forslag til landsmøtet om å forby bruk av religiøse symboler i offentlige barnehager, skolefritidsordninger og grunnskole. - Religi.. Hadia Tajik vil ha forbud mot hijab i barneskolen. Det er fornuftig. Ikke fordi det er et stort problem, med fordi det skjerper kavet til foreldrene om å tilpasse seg norsk kultur om det er her de vil slå rot, skriver redaktør Magne Lerø — Hijab har ingen plass i skolen, og får vi ikke et forbud mot dette, vil vi kunne oppleve at integreringen av barn og unge blir vanskeligere enn nødvendig, understreket Hagen. — Like barn leker ikke best. Forslaget fra Frp-nestoren ble svært lite godt mottatt av kollegene i bystyret Leder av moskeen i Kristiansand, Akmal Ali, stiller seg gjerne bak et forbud mot nikab i den norske skolen. Han mener at det er langt vanskeligere å etterkomme utvalgets forslag om å legge nasjonale føringer på bruk av hijab

Frankrig opgiver sin afradikaliserings-indsats – Document

Det innføres også forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg på skolens område. Kommunikasjon viktig . Saken som nå legges fram har sitt utspring i en konkret sak på en av fylkeskommunenes videregående skoler. En avgangselev bruker niqab på skolen. Den aktuelle skoleledelsen vurderer dette som vanskelig og ønsker å forby bruk av niqab SV vil ha dialog, ikke forbud mot hijab i skolen. SV-leder Kristin Halvorsen synes ikke det er ønskelig at småjenter i barneskolen skal bruke hijab, men ønsker ikke lovforbud. Publisert: Publisert: 27. februar 2010 - Alle barn uansett bakgrunn skal ha rett til å leve et liv der de kan ta egne valg, sa Kristin Halvorsen. Ntb

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. Publisert onsdag 26. juli 2017 - 13:52 Innvandringsministeren lanserer forslaget overfor VG , like i forkant av at hun onsdag skal delta i en debatt på Evangeliesenteret i Østerbo i Østfold mot blant andre KrF-leder Knut Arild Hareide Hege Storhaug tar til orde for forbud mot ansiktsslør i det offentlige rommet, forbud mot hijab og religiøse og politiske symbol på elever og lærere i skolen, forbud mot hijab på universitet. maktspillet rundt hijaben i det offentlige Norge. Tittel for denne oppgaven er: Hijab i norsk offentlighet- en diskursanalyse MOT FORBUD: SV og partileder Kristin Halvorsen går mot et forbud mot hijab i skolen. Foto: Scanpix. SV vil ikke at læreren skal ta affære hvis småjenter plutselig en dag dukker opp med hijab i klasserommet. Partiet vil ikke bruke lovverket for å stanse en utbredelse av religiøse hodeplagg. NTB

Hijab på skolejenter. I dag skal Fremskrittspartiets forslag om forbud mot hijab i barneskolen diskuteres på Stortinget. At hijab på barn er en uting er de fleste politikerne enige om, men vi mangler fortsatt politikere med mot nok til å sette foten ned for uønskede praksiser i Norge Frankrike har gjennom nasjonal lovgivning gjennomført et forbud mot niqab og bruka generelt i det offentlige rom, og et forbud mot hijab på offentlige skoler.1 I Norge fore-ligger det per dags dato intet generelt forbud mot bruk av disse plaggene verken på skoler eller andre offentlige institusjoner Når det gjelder de yngste barna, mener han et forbud også bør omfatte hijab som bare dekker håret. Da han begynte som rektor ved Mottaksskolen for 13 år siden var det bare et par barn som dukket opp på skolen i hijab, og de tok den gjerne av da de så at ingen andre brukte hodeplagget

Vil forby hijab i barneskolen: - Seksualiserer små barn

Lene Westgaard-Halle (H) vil ikke ha et forbud mot hijab i skolen. Foto: Privat. Av Asle Rowe. Publisert: 12. april 2016, kl. 17:08 Sist oppdatert: 13. april 2016, kl. 08:42. Artikkelen er over 4 år gammel Lene Westgaard-Halle (H) fra Larvik vil. En hijab er et muslimsk hodeplagg for kvinner. Det arabiske ordet hijab kommer av hajaba, «å skjule, gjemme», og brukes om alle former for slør eller forheng som skjuler en person eller gjenstand. I Koranen viser hijab først og fremst til segregasjon, atskilthet, ikke til hodeplagg eller drakt. Det er først i nyere tid, trolig tidlig på 1970-tallet, at hijab entydig brukes om hodeplagg. Rice mot forbud. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus gikk hardt ut mot totalforbud allerede i fjor høst. Han mener det er et anti-integreringstiltak, og etterlyser forskning som viser at et forbud er nødvendig. Heller ikke Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, er enig i et forbud Forbud mot nikab og burka på skoler i Porsgrunn - Jeg er veldig glad for at vi sier klart fra om at vi ikke tillater negativ sosial kontroll i skolene i Porsgrunn kommune, sier Kenneth Lindhjem. - Valget om å bære hijab er et valg ingen små barn er i stand til å ta selv Foreldrene sender barna til skolen med hijab på grunn av tradisjon, og det ville vært rart om vi plutselig skulle forby det, sier han til Aftenposten. Les også: Når korsdebatt blir til flaggdebatt. Forbud mot niqab og burka Osloskolen har siden 2006 hatt forbud mot bruk av de heldekkende hodeplaggene niqab og burka i undervisningssituasjoner

Argumentene holder ikke, skolen kan ikke forby hijab

Bruken av hijab fremstilles som første skritt på veien mot forbud mot svinekjøtt, bønn i skolen, etc. Motstanderne av hijab veksler i sin argumentasjon. Noen er market antiislamske, andre dekker seg bak argumentet om å opprettholde en sekularisert stat, og for likestilling - og underordner dermed både religions- og ytringsfrihet Frankrikes president bøyer seg ventelig for populistene og forbyr muslimske jenter å dekke hodet på skolen, dvs. iføre seg hijab. Også i Norge (Human Rights Service) er det røster som vil ha et fo

Oppgaven besvarer arbeidsoppgave 3 i religionsboka: bør religiøse hodeplagg forbys i den norske skole? Teksten er en kort besvarelse av spørsmålet og drøfter problematikken ut ifra de motsående meningene om bruk av religiøse hodeplagg i skolen Frps Kristian Eilertsen tok opp saken etter at Stortinget i 2018 innførte et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningssituasjoner. I juni 2018 fremmet han et forslag å innføre strengere regelverk i skolen og et forbud for kommunalt ansatte å bruke hel- og ansiktsdekkende plagg Se også Julia Køhler-Olsen (2010), Forbud mot niqab og burka i den offentlige skolen, Lov og Rett, norsk juridisk tidsskrift nr. 7 2010. 7: Leyla Şahin v. Turkey, App.no. 44774/98, GC-Judgment of 10 November 2005, para 78 og Ahmet Arslan v. Turkey, App.no. 41135/98, Judgment of 23 March 2010, para 35. Over 6 av 10 nordmenn ønsker et forbud mot hijab i barneskolen, viser integreringsbarometeret 2018

Drammen Frp fremmer forslag for å gjøre Drammen mer attraktivt og øke integreringen, blant tiltak finnet vi muligheten for lokalt forbud mot bruken av hijab og heldekkende klesplagg i skolen. Som grunnlag for dette løfter Jon Helgheim fram tidligere forbud mot ulike klesplagg i skolen Frp har kjempet i årevis mot niqab og burka og nå er det flertall for forbud av dette i utdanningsinstitusjoner. Lik og del Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som selv var mot et nikabforbud i skolen, foreslår nå et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen Kristin Halvorsen, Heikki Holmås og Per Østvold, som skal bli ny leder i Oslo SV, vil enten innføre eller vurdere å innføre et forbud mot hijab i skolen. Ingen av dem har så langt lagt frem noen dokumentasjon som tyder på at bruken av hijab i skolen er et problem. Det vil være noe helt nytt, derso De sier nei til et eventuelt forbud mot Hijab. Det hele er et spørsmål om ytringsfrihet og frihet til å uttrykke sin religion. Det er to fronter; de som vil tillate hijaben i religionsfrihetens navn, og de om vil forby den fordi den er en undertrykkende side ved religione

Skal ha revet hijaben av en kvinne - Norge - Klar Tale

Blant annet har Oslo-skolen, enkelte videregående skoler i Østfold og Akershus og noen høyskoler forbud mot ansiktsdekkende plagg. Nå ønsker regjeringen et nasjonalt forbud. - Norge er et åpent samfunn der alle bør kunne se ansiktene til hverandre Aps nestleder Hadja Tadjik vil gå enda lenger, og forby også hijab i barneskolen. Foreløpig har hun ikke ryggdekning for det i eget parti, men den vil antakelig komme. Da vil Frp kunne oppleve det paradoks at Arbeiderpartiet slåss for et forbud, mens dere egen minister sier nei. Det er svært gode grunner til å forby hijab og niqab i skolen Stortinget avviser et forslag fra Fremskrittspartiet om å nedlegge forbud mot hijab i barneskolen

kommersielt press mot elevene mens de er på skolen, og reklame som stjeler oppmerksomhet fra skolens egentlige innhold. Men vi verken kan eller vil sette forbud mot at elevene leser aviser på skolen, bruker internett eller bruker en idrettshall hvor det er hengt opp reklameplakater Frp vil ha et forbud mot hijab i skolen. DEL - Vi mener at hijab er et diskriminerende plagg som ikke hører hjemme blant unge. Vi vil forby hijab i skolen, sier Anita Vik fra Frp. Forslaget var ett av punktene i partiets budsjett for oppvekstsektoren, men fikk ikke gehør hos de andre politikerne i oppvekstutvalget Danskene delt om hijab-forbud i skolen Av: Hans Rustad 1. november 2005, 01:28 Næsten hver anden danske vælger mener, at muslimske pigers brug af tørklæde skal være forbudt i folkeskolen Forbud mot religiøse symboler osv.. Gjelder det alle religiøse symboler som kors etc. eller er det først og fremst tiltenkt slørene?-----Hvis du har et kors som dekker hele ansiktet vil nok det gå inn under det samme, men er nok for å se ansiktet til folk at de har slikt forbud, regner med hijab blir fortsatt lovelig

Til høsten blir det forbudt med ansiktsdekkende plagg i

 1. iskjørt i Marokko. Se video under
 2. Både Ap-nestleder Helga Pedersen og Oslo SV-leder Heikki Holmås har åpnet for å se på et forbud. SV-leder Kristin Halvorsen synes ikke jenter i barneskolen bør ha hijab, men ønsker ikke at det skal forbys
 3. Formålet med hijab er å dekke kvinnens hår og hals hovedsakelig i det offentlige. I Norge har vi per dags dato ingen lov som forbyr bruken av hijab eller andre religiøs symboler. Hovedfokuset i denne oppgaven er om et eventuelt forbud mot hijab på offentlige skoler vil tilfredsstille vilkårene i EMK art. 9 (1) og (2)
 4. Lovpåbud og forbud ønsker vi derimot å reservere for situasjoner der det er fare for krenking av liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter. Om en elev bruker hijab i skolen har ingenting å si for kvaliteten på undervisningen eller sikkerheten til andre på skolen
 5. Lovavdelingen behandlet spørsmålet i 2007 da det var tale om å innføre et forbud mot ansiktsdekkende plagg i ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune. Problemstillingen dukket også opp da Lovavdelingen tok stilling til om et forbud mot hijab på norske skoler ville være i strid med religionsfriheten, noe som var usikkert
 6. FORBUD MOT NIQAB OG BURKA I DEN OFFENTLIGE SKOLEN LOV OG RETT † nr. 7 † 2010 408 lelsen påpeker at hijab er et religiøst plagg som skiller seg fra niqab og burka ved at hijab

Frps forslag lyder «Stortinget ber regjeringen innføre et forbud mot hijab i barneskolen». Partiet er uenig at et slikt forbud vil være i strid med menneskerettighetene og viser til at artikkel 9 i menneskerettighetskonvensjonen handler om retten til utøvelse av religion, ikke en rett til å kle seg eller oppføre seg slik man selv ønsker i det offentlige rom Men at vi må diskutere på alle skoler hvordan vi får ned det presset og hvordan vi får ned kjøpepresset mot unge, er en kontinuerlig jobb, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande til NRK. Vil ikke forby hijab i barneskolen. Jeg synes personlig det er ekkelt å sette hijab på små barn, men jeg vil ikke forby det ved lo ÅPNING: Frp mener at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen åpner for et forbud mot hijab i skolen. Illustrasjonsfoto: Louafi Larbi, R/Scanpi

Mange skoler vil ha egne ønsker for skolemiljøet og lokale utfordringer som de mener det er viktig å regulere. Det er ikke hjemmel for å forby bruk av religiøse hodeplagg der ansiktet synes, som hijab og turban, i ordensreglementet. Et slikt forbud vil trolig også stride med religionsfriheten, jf. EMK art. 9 Spørsmålet om forbud eller ikke balanserer mellom religionsfriheten nedfelt i menneskerettighetene på den ene siden og arbeidsgivers styringsrett på den andre. I denne avveiningen står grunnleggende menneskerettigheter naturlig nok sterkest, det stilles derfor strenge krav til et forbud mot for eksempel hijab, sier Tingberg Sandvik Forskerne fant at forbud mot mobil i skolen ofte brytes av de kinesiske elevene. Skal disse forbudene være effektive, må også håndhevelsen bli mer effektiv, foreslår de kinesiske forskerne. Referanser: Louis-Philippe Beland m. fl: «Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance», CEP Discussion Paper No 1350, 2015 Forbud mot hijab Hadia Tajik vil ha forbud mot hijab i barneskolen. Det er fornuftig. Ikke fordi det er et stort problem, med fordi det skjerper kavet til foreldrene om å tilpasse seg norsk kultur om det er her de vil slå rot, skriver redaktør Magne Lerø

Over 6 av 10 nordmenn ønsker et forbud mot hijab i barneskolen, viser integreringsbarometeret 2018. - Å bruke hijab er ikke noe barna har valgt selv, og det kan kanskje hemme dem i lek, gym eller utfoldelse ellers, sier innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, Heidi Greni, til NRK. Det er første gang spørsmålet stilles i Integreringsbarometeret hvor et representativt utvalg på. - Forbud mot hijab er ikke veien å gå - Å innføre forbud mot barnehijab er ikke løsningen for å forhindre at barn går med hijAb i skolen. Det sier leder for Rabita-moskeen i Oslo, Basim Ghozlan. Innvandrings-og integreringsminister Sylvi Listhaug sier i dag at hun vil forby hijab for barn på barneskolen og i barnehagen

Nå blir det forbudt med nikab og burka på norske skole

Det er i Norge i dag ikke forbud mot hijab verken i skole eller barnehage. Hva du som barne- og omsorgsarbeider selv måtte mene om hijab, skal ikke påvirke arbeidet ditt. Det er svært viktig at både de barna som bruker hijab, og de som ikke gjør det, skal slippe å bli kritiserte for det eller stilt til ansvar for det i skolen, barnehagen eller på fritiden Hvor tror man elevene blir sendt, hvis de av dem som går med hijab stenges ute fra den offentlige skolen

Videre vil et forbud mot hijab i barneskolen, slik LIM og Farahmand har stått i spissen for, trosse Opplæringslovens §1-1 som understreker mangfoldet i skolen: kristne, humanistiske verdier OG andre religiøse verdier. Å kle seg ulikt er en del av mangfoldet Det viser seg at forbud, slik det er vedtatt i Frankrike, ikke egentlig er generelt forbud, men et forbud mot bruk som ikke er autorisert av lærer. Mange skoler har allerede kommet fram til løsninger på denne utfordringen som de mener fungerer godt. Men det er viktig å innrømme at dette er komplisert. Mange hensyn skal tas

Forbud mot hijab i skolen - en etisk utfordring Artikkel

Artikkelen omhandler adgangen til å innføre et eventuelt forbud av niqab og burka i den offentlige skolen i Norge. Det problematiseres om formålene sekulær skole, likestilling, rett til utdanning og rett til negativ religionsfrihet kan rettferdiggjøre et slikt forbud, samt om det vil stå i rimelig forhold til barnets religionsfrihet Tirsdag vedtok Stortinget forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og skoler. Forbudet gjelder elever, studenter og de som er i undervisningssituasjoner. I barnehager gjelder forbudet bare de ansatte og ikke barnehagebarna. Det skal kartlegges omfanget av ansiktsdek Skolen kan ikke forby noen å bruke hijab. De skulle se om et forbud var i strid med religions-friheten i Norge. Årsaken var at blant annet Fremskrittspartiet har ønsket å ha en lov som forbyr plagget. - Lov-avdelingen mener at et forbud kun mot hijab er diskriminerende. Det er i strid med menneske-rettighetene,. I dag kan forbud mot heldekkende hodeplagg innføres lokalt. Blant annet har Oslo-skolen, enkelte videregående skoler i Østfold og Akershus og noen høyskoler forbud mot ansiktsdekkende plagg. Nå ønsker regjeringen et nasjonalt forbud. Hijab skal ikke lovreguleres. Foto: Åserud, Lis — Å innføre et forbud mot å bruke niqab blir helt feil. Studenter må selv få velge hva slags klær de skal bruke, sier han til Dagbladet. Forstanderen mener forbudet bunner i religiøs, kulturell og etnisk intoleranse, og tror ikke på skolene når de sier at forbudet har rent praktiske årsaker

Frp om hijabforbud: - Fristende å si velkommen etter til Tajik

Nikab er et tøystykke som dekker både hode og ansikt, og hvor bare en smal åpning rundt øynene gjør det mulig å se ut. Nikab er en variant av den islamske skikken med tildekking av kvinner i det offentlige rom (se hijab). Nikab blir ofte forvekslet med den afghanske burka, som er et plagg som ikke bare dekker hode og ansikt, men hele kroppen. Over 6 av 10 nordmenn ønsker et forbud mot hijab i barneskolen, viser integreringsbarometeret 2018. DEL - Å bruke hijab er ikke noe barna har valgt selv, og det kan kanskje hemme dem i lek, gym eller utfoldelse ellers, sier innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, Heidi Greni, til NRK

Sammenligner hijab med Ku Klux Klan – NRK Norge – Oversikt

Vil forby hijab i skolen - Documen

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager For eksempel overleverte Lovavdelingen i Justisdepartementet igår, 22. mars 2010, en grundig vurdering til Kunnskapsdepartementet om forbud mot hijab i skolen, som setter grenseoppgang om eventuelt Hijab-forbud opp mot Grunnloven, Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK), Barnekonvensjonen og Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (FNs. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som selv var mot et nikabforbud i skolen, foreslår nå et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen. Blir det ikke etterlevd, må foreldrene straffes, mener hun Et forbud mot nøtter i skolen er derfor som regel ikke hensiktsmessig eller nødvendig. Lokale tiltak i barnehager. I barnehager kan det stille seg noe annerledes. Små barn er i mindre grad i stand til å unngå eksponering selv, de deler ofte mat, putter ting i munnen på hverandre og så videre

Slik blir forbudet mot ansiktsdekkende plagg - NRK Norge

 1. I det siste møtet i kommunestyret ble det stemt over forbud mot hijab og ansiktsdekkene plagg som burka i skolene i Moss. Det ble servert sterke synspunkter fra flere partier i salen. Aps talskvinne i saken er fornøyd med resultatet
 2. I kjølvannet av Frankrikes forbud mot mobiltelefon i skolen, har det oppstått en interessant debatt om dette også bør innføres i Norge. Klassekampen har tatt til orde for å totalforby bruk av mobiltelefon, nettbrett o.l. i norske skoler etter modell av et slikt forbud i Frankrike
 3. isteren nylig har gått inn for et forbud mot bruk av (blant annet) hijab i retten, etter i sin tid å ha uttalt at dette plagget bør kunne brukes fritt på skole og jobb
 4. I skolen: − forbudet gjelder for elever og dem som arbeider på skolen og som er i kontakt med elevene. − bør gjelde i alle deler av undervisningen i skolen. − det er ikke nødvendig eller hensiktsmessig med et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet overfor foresatte, verken i utviklingssamtaler eller i foreldremøter med foreldre til flere elever til stede

Sylvi Listhaug vil ha forbud mot at barn bruker hijab på

Simonsen (2004) at det er viktig at informasjon om hijab kommer fra de som bruker det, ikke bare fra fordomsfulle nordmenn (s. 195). Selv om de offentlige debattene om hijab i stor grad har har omhandlet støtte eller motstand av et forbud mot å bære hijab i skolen, og -Fra skolen er vi blitt fortalt at dette ikke er noe problem, og at det går helt greit å snakke med elever som bruker symboler på for eksempel klær som kan være støtende. Nei til nikab, burka og finlandshette. Driftsutvalget vedtok enstemmig å fjerne punktet om symbolbruk, og erstatte punktet med et forbud mot «Ansiktsdekkende plagg»

Ønsker hijab-forbud i skolen ABC Nyhete

Jeg mener det burde være et forbud mot bruk av hijab i barnehage og grunnskole i Sandefjord. Hijab er et religiøst plagg som i følge koranen skal brukes av kvinner i kjønnsmoden alder, og da er det ikke naturlig å bruke det i barnehage og og grunnskole. Det er meningen at kvinnen skal skjule sitt praktfulle hår og ikke stå fram som en fristerinne Jeg er heller ikke tilhenger av et generelt barnehijab-forbud. Foreldre må fortsatt ha rett til å kle sine døtre i hijab i private sammenhenger. Det er antagelig mange anledninger hvor foreldre ønsker å markere familiens religiøse tilhørighet. Jeg har derimot blitt tilhenger av forbud mot barnehijab i skolen Forbud mot nikab i skolen. Stortinget vedtok i ettermiddag et forbud mot å gå med nikab på norske skoler. Tirsdag 05.06 2018. Del. Det melder Bergens Tidende. Dermed blir det forbudt å gå med plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningssituasjoner. Del. Flere saker Et forbud mot hijab i det offentlige rom vil forsinke og kanskje endog i noen grad være et vern mot ytterligere islamisering av Norge. Mange som aksepterer hijab i det åpne allmenne samfunn, anerkjenner islam i den tro at det dreier seg om en religion - omtrent på linje med kristendommen Forbud mot lue og caps, på skole » Samfunn og verden » Aktuelle saker og politikk; God sommer! (Samt litt praktisk informasjon) De sier at det ikke er ønskelig med hijab i skolen, men vil samtidig ikke forby bruk av hijab i skolen. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Ardwinna 4 832 22 62

Skal vi tillate hijab i skolen? - Daria

 1. Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik
 2. I Vesten kan hijaben symbolisere kvinneundertrykkelse, dovne immigranter og manglende integrering. Hijab blir et symbol på det vi oppfatter som vår motsetning, nemlig religiøs dogmatisme, tradisjonalisme og en trussel mot vårt sekulære demokrati. I Vesten kan hijaben symbolisere kvinneundertrykkelse, dovne immigranter og manglende integrering
 3. Ja, det stemmer nok. Det har vært en lang debatt i mange år, om det skal være tillatt å bruke hijab i politiet. Foreløpig, så vidt vi vet, er det slik at det er forbud mot å bruke religiøse hodeplagg som del av politiuniformen, og det inkluderer hijab
 4. Men å kjøre en forbudslinje mot mobiltelefoner er vanskelig for mange. Det er for eksempel trenere og foreldre som sender sms til elevene. At vi er tilgjengelige fort er blitt en del av samfunnet, sier han. Han mener skolene skal slå hardt ned på digital mobbing på samme måte som tradisjonell mobbing, men mener forbud er et feilskjær
 5. Høyre vil ha forbud mot hijab på skolen - NRK Trøndelag
 6. Demonstrasjoner mot hijab-forbud på skolen i svensk
 7. Forbud, Hijab Hijabforbud i skolen omfatter også kor
Nei til hijab-forbud på jobben – VGForbud mot religiøse plagg- Snerpete formynderholdning - nyheter - DagbladetArgumentene holder ikke, skolen kan ikke forby hijab!
 • Behandling av skai.
 • Ky mani marley.
 • Porfyr älvdalen.
 • Hva kjennetegner en empat.
 • Aok rheinland hamburg düsseldorf.
 • Aktiv subwoofer bilstereo.
 • Vikingenes idealer.
 • Billige billetter til broadway.
 • Ida gran jansen skoleboller.
 • شكل شارون في المستشفى.
 • Tönsmeier magdeburg.
 • Lytisk vekst.
 • Båtplass trondheim.
 • Trelleborgs badhus öppettider 2017.
 • Norges volleyballforbund region øst.
 • Tjenestepensjon.
 • Konstanz karte deutschland.
 • Madonna kostüm selber machen.
 • Hjelm fotograf.
 • Nasa jupiter.
 • Jrr tolkien arthur tolkien.
 • Fotograf 39288 burg.
 • 5 seconds of summer discography.
 • Leke rifle.
 • Overwatch steam.
 • P stav humørsvingninger.
 • 635 tage im eis: die shackleton expedition.
 • Ps4 support.
 • Lønn til politikere.
 • Museum mulhouse.
 • Privatinsolvenzen stade.
 • How to change language in google sheets.
 • Tanzschule wernecke ballett.
 • Diakonhjemmet sykepleie.
 • Hallingdal avis.
 • Indonesien karta.
 • Fsx freeware.
 • Moderne filosofi sannhet.
 • Bugatti atelier molsheim.
 • Fjerde forsøk eksamen uis.
 • Foster hikke frekvens.