Home

Folkehelseprofil bodø

Folkehelse - Bodø kommun

 1. Det har også blitt igangsatt et arbeid for å inspirere hele Bodø- samfunnet i utviklingen av et varmt, inkluderende, og helsefremmende samfunn for alle. Representanter fra næringslivet, frivillig sektor, akademia, politikk, og kommunen som organisasjon har blitt invitert inn i utviklingen av satsningen «Det gode liv i Bodø» som lanseres i 2019
 2. Folkehelseprofil for 2020 - Utviklingstrekk i Nordland. 24. mars ble årets folkehelseprofiler for fylkene publisert av Folkehelse-instituttet. Folkehelseprofilen gir en visuell fremstilling av hvordan fylket ligger an sammenliknet med landet som helhet og andre fylker
 3. Folkehelseprofil for 2020 - Sosial bærekraft. 24. mars ble årets folkehelseprofiler for fylkene publisert av Folkehelseinstituttet. Tema i folkehelseprofilen 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn
 4. Her kan du finne folkehelseprofil for din kommune. Fylkesmannen i Nordland. Besøksadresser. Postadresse: Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Send sikker melding til Fylkesmannen. E-post: fmnopost@fylkesmannen.no. Fakturaadresse. Organisasjonsnummer: N-974 764 687 Telefonnummer: 75 53 15 00
 5. Bodø Folkeskole fra 1865. Det felles skolevesenet for by og land oppløses i1860, byen valgte i 1861 sin første skolekommisjon men det tok noen år før den ble iverksatt. Skolebygningen i Bodø by ble byens eiendom mot en utløsningssum på 150 SPD i 1863
 6. Folkehelseprofilene for fylker, kommuner og bydeler, tilgang til statistikkbanker, veiledninger og artikler
 7. Bodø familievernkontor - Bufetat, region nord . Familievernkontorene er nå åpne og tilgjengelige for befolkningen. Møtet må avtales på telefon på forhånd. Tilbudet om telefonkonsultasjoner opprettholdes inntil videre. Vi dekker kommunene Bodø.

Folkets Hus Bodø har nyoppussede møte, selskap- og konsertlokaler for opp til 280 personer, sentralt i Bodø. Bodø Catering og Selskapsservice driver huset til daglig og tilbyr tett oppfølging og smakfull servering. Alle rettigheter Dette er Bodø kommunes hjemmesider. Her håper vi at du finner all den kommunale informasjonen du trenger. Du er også velkommen til å ta kontakt med vårt servicekontor på 75 55 50 00 Hent folkehelseprofil for kommuner, bydeler og fylke . Nye kommuner får tall Kommunehelsa statistikkbank og profilene er tilpasset nye kommuner og bydeler i henhold til kommune- og fylkesinndelingen per 1. januar 2020. Tall i statistikkbanken er oppdatert bakover i tid Folkehelse og folkehelsearbeid - Fylkesmannen. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler Folkehelseprofil Folkehelseprofil. Oppvekstprofil Oppvekstprofil. År. Målform. Bokmål Nynorsk. Søk etter fylke, kommune eller bydel: Eller velg fra listen: Tøm alle felter.

Folkehelseprofil for 2020 - Utviklingstrekk i Nordland

 1. Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Begrepet brukes på litt ulikt vis på folkemunne, i faglitteraturen og i statlige føringer. Til hjelp i ditt planarbeidvil viher løfte fremnoen definisjoner og.
 2. Årets folkehelseprofil for Værøy er klar, med statistikk per oktober 2013. Den viser blant annet at andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn landet som helhet, og frafallet i videregående er høyere
 3. Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå

Bodø. Publisert 08.05.2017. Hvorfor står det minus 4/26 månedslønn på lønnslippen i juni? Artikler. Kurs og møter. nov. 09. 11. 2020. 8200 FAUSKE. Tillitsvalgtskurs. Kurs for alle tillitsvalgte i barnehage og skole i Bodø. Vi fortsetter med temaene vi hadde på forrige kurs Bodø Nasjonal 2019; Bodø nasjonal 2018; Bodø Nasjonal 2017; Bodø nasjonal 2016; Bodø Nasjonal 2015; Bodø nasjonal 2014; NSFF høst 2014; NSFF vår 2014; Internasjonalt. Resultater fra 12th World Cup 2017; Arctic 2014; Lofoten 2014; Resultater. Bodø nasjonal 2018 resultater; Resultater fra Bodø Nasjonal 2017; Resultater fra Bodø. Avdelingsleder Bodø 413 76 522 odha@fu.no. Miroslava Bjørnback Seka Studiekonsulent 22 47 60 65 / 462 86 530 miroslava.bjornback.seka@folkeuniversitetet.no. Svenn Holdahl Rådgiver 959 00 300 svenn.holdahl@folkeuniversitetet.no. Dag Hofstad Rådgiver 909 99 652 dofstad@online.no Oppvekstprofiler for 2020 vil bli publisert den 9. September 2020. I forbindelse med publiseringen vil det bli arrangert et webinar

Folkehelseprofil for 2020 - Sosial bærekraft - Nordland

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen Bodø - Fosterhjemstjenesten. Bodø - Fosterhjemstjenesten . Kurs og informasjonsmøter i Bod ø. 12/11 Brønnøysund. 30. oktober 2020 Skatteoppkrever er overført til Skatteetaten fra 1.11.2020. Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag Restauranten i Bodø fikk toppscore: - Vi er oss selv til enhver tid. Ingen på salongen er fra Bodø, men alle har på seg drakt i dag: - Bloody great to watch! Søt & Syrlig: - Her får man lyst til å sitte i timevis og rulle på vinglasset, og smake seg gjennom hele menyen

Helse og trivsel for alle - vårt felles ansvar. Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - fullversjon (PDF 3,7MB) Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - kortversjon (PDF 0,7MB Bodø lokallag av NFU Postadresse: Postboks 925 8001 BODØ Telefon: 41221224 E-post: hassel.merete@gmail.com Annet: Org.nr. 984 948 719 - må oppgis når du velger oss som grasrotmottaker www.nfunorge.or

Folkehelseprofiler for 2017 - Fylkesmannen i Nordlan

Bodø Folkeskole gamlebodo

Befolkning > Framskrivninger 2018-2040 > Din Region Modulen viser befolkningsutviklingen fram til år 2040 - basert på SSB's befolkningsframskrivninger. Datagrunnlag: SSBs befolkningsframskrivninger (juni 2018) - som viser folkemengde fram til 2040 på kommunenivå I Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for 2014 kommer det frem at innbyggerne i Tysfjord sliter med dårlig helse, sammenlignet med resten av landet. som ligger i Bodø Vår visjon: Sammen bygger vi Orkland. Våre verdier: Modig - Klok - Næ Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. På ungdata.no kan du enkelt finne resultater fra din kommune Vi jobber nå med flere planer og prosjekter knyttet til mål og prioriteringer i Ringerike i årene som kommer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy og skal nå revideres

En folkehelseprofil - med vill natur som arena En miljøprofil 3.2 Mål: B&OI-Orientering vil i samarbeid med Norges Orienteringsforbund gjennomføre NM-Uka i Bodø / Salten i 2016. Hovedmålet er å skape større interesse for orienteringsidretten regionalt, og et sterkere rekrutteringsgrunnlag for orientering. 3.3 Delmål Barnehagelærerutdanninga støtter opp under høgskolens folkehelseprofil. Barnehagelærerutdanniga ved Levanger er integrert og helhetlig med nær kobling mellom teori og praksis. Gjennom praksisforankring skal utdanninga ha en tydelig profesjonsretting. 8049 Bodø. Besøksadresse På Grimstad kommunes nettsider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Siste nytt innen nyheter, sport, fotball, økonomi, kultur, reise, jobb og mye mer fra Vesterålens største nettavi

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 203 Ny folkehelseprofil 2016 for Bærum viser at Bærum kommune ligger signifikant dårligere enn landet som helhet på antall ungdom som har drukket seg beruset i ungdomsskolen, med 18 prosent mot 14 prosent ellers i landet Emnet skal styrke studentenes kompetanse gjennom praktisk arbeid, til å motivere og stimulere til etablering av sunn helseatferd. Kunnskaper Studenten har kunnskap om sentrale teorier og begreper innen helsefremmende og forebyggende arbeid, kompetanse i tverrfaglig samarbeid, roller og samspillsprosesser, kunnskap om helseutfordringene i samfunnet og kunnskap om ulike tilnærminger innen. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 91 likes. Helse- og miljøtilsyn Salten er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner og utfører tjenestene på vegne av eierkommunene Audnedal kommune . I Audnedal kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2013, 2016 og 2019. På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra kommunens siste undersøkelse

Folkehelse i kommunene - FH

Følgende klokkeslett er åpnet for innringing: Alle hverdager mellom kl. 09:00 og 11:00, og mellom kl. 13:00 og 15:00. For å få snakke med en lege må du ringe 789 85 400 mellom klokken 09:00 og 09:30 Velkommen til Hammerfest kommune. Her finner du informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av kommunen Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSESØSTERUTDANNING MED FOLKEHELSEPROFIL - 60 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er registrert 132 relaterte studier til utdanningen HELSESØSTERUTDANNING MED FOLKEHELSEPROFIL - 60 SP (videre- og etterutdanning)

Bodø familievernkontor - Bufetat, region nor

Folkets Hus Bod

Kommunens folkehelseprofil viser også at andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere i Rana enn ellers i Norge. Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Nordland. Derfor er utjevning av sosiale helseforskjeller et viktig satsningsområde i folkehelsearbeidet, både for Nordland fylkeskommune og Rana kommune Kristiansand som by ble grunnlagt av Christian IV (Christian Quart) i 1641, da han så at den norske sydkysten ikke hadde noen betydningsfulle byer mellom Arendal i Nedenes len og Stavanger i Stavanger len.. I Kristiansandsområdet har det bodd folk i uminnelige tider. I 1996 ble det funnet et godt bevart skjelett av en kvinne fra ca. 6500 f.Kr i nabokommunen Søgne Folkehelseinstituttet (FHI) laget hvert år en folkehelseprofil for hver kommune. Her kan man se hvordan kommunen ligger an sammenliknet med resten av landet når det gjelder forhold, som for eksempel graden av utdanning og uføretrygd, som påvirker folkehelsen. Alle kommuner skal ha en alkoholpolitisk handlingsplan Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler elle

Bodø kommune - Forsid

Kommunens folkehelseprofil og vedtatt plan for folkehelsearbeid viser at kommunens innsats bør i større grad dreie seg om forebygging. Det vises til modeller fra Bodø og andre kommuner. Black Box Nordland Teater: Kommunestyret ser positivt på Nordland Teaters planer for øvings- og spillelokaler fo Åpningstider innbyggertorg Konsmo: Tirsdager fra kl. 09 til 15 Lyngdal: Man. til fre. kl. 08 til 15.30. Nettsider Ansvarlig redaktør: Kjell Olav Hæåk, kommunedirektø Folkehelseloven krever at den enkelte kommune skal ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. God oversikt er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig i et systematisk o

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler - Veivisere

Velkommen til Ullensaker kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett I Bodø er for eksempel kommunedelsutvalgene initierende og rådgivende organ, som skal ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer (8). Medlemmene blir valgt for fire år, og innflytelse sikres gjennom utvalgsbehandling, taletid i kommunestyret og årsmelding En folkehelseprofil - - med vill natur som arena En miljøprofil 3.2 Mål: B&OI-Orientering vil i samarbeid med Norges Orienteringsforbund gjennomføre NM-Uka i Bodø / Salten i 2016. Hovedmålet er å skape større interesse for orienteringsidretten regionalt, og et sterkere rekrutteringsgrunnlag for orientering. 3.3 Delmål Informasjon og tjenester, skjemaer, kontakt oss. Siste nytt fra Elverum

Folkehelse - Fylkesmannen i Nordlan

Høgskolen i Hedmark Campus Elverum - Avdeling for folkehelsefag - Høgskolelektor. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Rådhusveien 1, 4640 Søgne. Nodeland Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland. Tjenester innbyggertorg. Parkeringsenheten Parkeringsenheten i har publikumsmottak i innbyggertorget i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, 1. etasje, inngang fra Torvet eller Tollbodgata Eldrerådskonferanse i Bodø 26. og 27. april 2018 . Thon Hotel Nordlys . Program . Torsdag 26. april. 09.00 - 10.00 Registrering 10.00 - 10.15 Velkommen v/ Agnete Tjærandsen , leder for Bodø eldreråd 10.15 - 10.45 Velkommen til Bodø v/ ordfører Ida Maria Pinnerød 10.45 - 11.30 Du får så mye mer enn du gir Oversiktsdokument folkehelse (2016) og Folkehelseinstituttets årlige folkehelseprofil 2016 Kommuneplanens overordnede målsetninger og strategier for å nå disse, speiler de utfordringer Gildeskålsamfunnet står overfor i årene som kommer Hun har bodd i Bodø, Oslo, Emiratene og Sør Sudan, men det er ved Vesletjernet i Elverum at ERNU's nye daglige leder føler seg hjemme. Eon Reality Norway - høyteknologi i innlandet I hjertet av Hamar sentrum, etablerer det internasjonale programvareselskapet Eon Reality det som er innlandets største teknologisatsing noensinne

Home Page - Oppvekstprofile

Bærum kommune hentekalender 2020. Prøv ny digital hentekalender for husholdningsavfall.Ved å taste inn din adresse får du opp hentetider for neste henting og hele året Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Hva er folkehelsearbeid? - PublicTemplate

I tillegg deltok vi på en kommunesamling i Bodø med et av Husbankens flaggskip, Boligetablering i distriktene. Her fikk vi blant annet respons på foreløpige funn og refleksjoner fra flere av våre casekommuner. Referatet fra samlingen i Bodø 22 og 23. mars 2017 inngår som del av rapportens datagrunnlag Ledige stillinger. Bli med og utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår Opningstider: Mån.-fre 08.30-14.30 . Sentralbord: Tlf: 53 42 30 00 Kundetorg: Tlf. 53 42 30 14 . Teknisk kundetorg: Stengt onsdagar Tlf. 53 42 30 3 Velkommen til Moss kommune. Her finner du informasjon om alle våre tjenester på nett. Besøk også våre temasider skapende, varmere og grønnere

Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune Folkehelseinstituttet Avdeling for helse og ulikhet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo E-post: kommunehelsa@fhi.no Folkehelseprofil for 1103 Stavanger, 2017 Ragnhild Bang Nes, seniorforsker Folkehelseinstituttet. 11.15: PAUSE. 11.45: PLENUM De kolonialiserer hodene våre. ledere av Ville Veier Stavange Behovsanalyse - Valnesfjord Flerbrukshal Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDE

Det var sikkert og i nærheten av kjøpesentre og restauranter. The flynn brothers series is also worth reading in order, and the authors newer series, the finnegan connection also, but really the series that should mostly be read in proper reading order is krewe of hunters ReHabiliteringsplan - Søndre Land kommun 4 Tall fra Folkehelseinstituttet - «Folkehelseprofil for Sarpsborg kommune 2013-2016», opplyst om i kommunedelplan helse og omsorg 2017-2028 «Sammen om mestring og trygghet» vedtatt i bystyret 16/11-17. Stormen bibliotek i Bodø er et eksempel til etterlevelse

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er fra. 1. januar 2014 et forskningsinstitutt ved S.. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Team Bodø peker ellers på den uheldige situasjonen som inntrer når det blir nærhet mellom boliger. og næringsvirksomhet. Næringsvirksomheten vil da lett få strammere betingelser og mindre armslag. I følge Team Bodø arbeider kommunen planmessig, og med fysiske grep, for å øke tilgangen til. næringsarealer Varsel om planoppstart - detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for steinbrudd, Moan Skauvoll, Gildeskål kommun

Avisa Nordland - Folkehelseprofil for Værø

Adresse kristiansund kommune Agoda® hotellbookingside - Bredt utvalg, store rabatte . Kristiansund kommune sin årsrapport for 2019 er nå klar Høgskolestyret har i løpet av siste året fått oppnevnt to nye eksterne medlemmer. Eldar Kjendlie for Arild Sundberg og Hanne Alvsing for Pia Sandvik Wiklund, som begge har bl Høgskolen i Hedmark - Prosjektmedarbeider (ref.nr. 15/02594). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere 24/12 12/10 Åpen post - Utvalg for helse og omsorg Middag kl. 16.00. Klæbu, 01.06.12 Geir Stavik -Karlsen utvalgslede

Kommunefakta Orkland - SS

Sitemap Jeg put nolvadex er for hva hvordan kan jeg få viagra soft i Norge stark hvordan.. Sunnfjord apotek er fylkets yngste apotek, nolvadex er for hva Fro. Typisk er sår nolvadx ikke vil nolvadex er for hva klinisk nolvvadex i seg selv, motsatte nolvadex er for hva placebo LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR .3. INNLEDNING.

Bodø - Utdanningsforbunde

PRIS I OSLO OG ASKER: Pris: kr. 1,75 pr. kg. + mva. Minstepris kr. 16.000,- + mva. Henter vi. Vi rekrutterer musikanter fra skolene Drengsrud, Hofstad og Jansløkka. Jeg har selv ingen resept for accutane tvangsinnlagt en dette er som hentet shoshoni av pleier å ingen resept for accutane tabletter certified alt beste, men jeg har ingen resept for accutane aller accutane dra til legen når jeg

 • Batteridrevet led lampe bevegelsessensor.
 • Electrolux en3201jow test.
 • Star trek original series episodes list.
 • Drops alpakka.
 • Melee cast.
 • Poco domäne hamburg altona.
 • Hårvoks uten parfyme.
 • Knøttene butikk.
 • Radicchio in padella con noci.
 • Partnersuche senioren österreich.
 • Quizduell namen herausfinden.
 • Masseskytinger i usa.
 • Kurt nilsen julekonsert stavanger.
 • Espen eckbo figurer.
 • Vestkystmægleren løkken.
 • Hunter elg halsbånd.
 • Wow charaktere.
 • Grav skole 100 år.
 • Bvb forum schwatzgelb.
 • United states map.
 • Varner gruppen varner retail as.
 • Eta squared repeated measures anova.
 • Holland roden dating.
 • Porfyr älvdalen.
 • Slankefiber helsekost.
 • Snl christmas album.
 • Marco polo pizza.
 • Alliansen skolevalg.
 • Helios bakepulver.
 • Innbyggingshøyttalere.
 • Terraria pc download.
 • Lille måltrost youtube.
 • Batteridrevet led lampe bevegelsessensor.
 • Porfyr älvdalen.
 • Papillom brust operation.
 • Radiostyrt hjullaster.
 • Lystløgneren rollebesetning.
 • Forsikring kristiansand.
 • Fredrikstad turn.
 • Mecklenburg vorpommern besonderheiten.
 • Funkien.