Home

Lov å filme uten samtykke

Utgangspunktet er at man ikke har lov til å gjengi eller vise bilder av andre offentlig uten samtykke av den avbildede. Dette står i åndsverkloven § 45 c. Det er noen unntak fra dette som du kan lese i § 45 c. Læreren din har altså rett i at du kan nektes å vise frem bilder av andre med mindre de samtykker.. Et annet spørsmål, som du også er inne på, er om man i det hele tatt har. Hvis en skole ønsker å publisere klassebilder på sine hjemmesider, kan dette bare gjøres dersom det er innhentet et godkjent samtykke. Les mer om skoler, barnehager og andre virksomheters bruk av bilder av barn. Samtykke skal hentes inn før bildet eller filmen deles Å filme personer uten samtykke » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; og en 12-åring som ikke vet at det er ulovlig å filme andre i smug trenger virkelig veiledning. Selv 6-åringen min vet at hun må spørre om lov før hun tar bilder av noen. Anonymkode: 1531b...927. Del dette innlegget Det er jo ikke lov å ta bilder av fremmede uten deres samtykke hvis det er tre eller færre personer med på bildet. Det samme gjelder vel for filme folk? Så tror du har rett i at vedkommende ikke kan filme deg uten ditt samtykke. Viktig spørsmål du tar opp i disse tider hvor alle har kamera på molbilen Intensjonen er selvsagt god. De som ønsker seg en samtykkelov - noe svenskene innførte i fjor sommer - vil bekjempe voldtekt. Poenget er å gjøre samleie uten samtykke straffbart.Amnesty vil ha.

Spørsmål om begrensning i rett til å filme/fotografere

 1. st i samfunnet. Vi trenger å følge Danmarks eksempel, med en tydelig lov der det slås fast at sex uten samtykke er voldtekt, og at kun ja betyr ja
 2. Så snart denne er gjennomført, må medisineringen opphøre. Å fortsette bruk av psykofarmaka etter at undersøkelsen er gjennomført, og uten pasientens samtykke, for å behandle vedkommendes psykose, vil være i strid med § 4 A-2 andre ledd (se også Helsedirektoratets brev 25. mars 2009 jnr. 09/1654)
 3. Lydopptak som gjøres for å dokumentere at en avtale er inngått må skje på basis av samtykke - man må spørre om tillatelse til å gjøre opptak. Lydopptak må også svare til et reelt behov for å dokumentere avtaleinngåelsen. At det kan være hensiktsmessig eller ønskelig å ha lydopptak er ikke tilstrekkelig
 4. Selv om det ikke er straffbart å foreta opptaket, er dette lydbeviset av liten verdi hvis det ikke kan føres for domstolene ved en eventuell rettssak. Det neste spørsmålet vi må se på er da om det er lov å bruke et hemmelig lydopptak i retten. Norsk sivilprosess (reglene om sivile rettsaker) bygger på prinsippet om fri bevisførsel
 5. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film

Som et hjelpemiddel for å identifisere risikosituasjoner og reflektere over egen praksis, se dokumentet Når taushetsplikten utfordres. Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt overfor politiet og skal ikke utlevere opplysninger til politiet til bruk i etterforskning uten pasientens samtykke Det vil si at du strengt tatt ikke kan legge ut bilde av noen på Facebook uten å spørre om lov først. Hvis du får tillatelse til å publisere bildet må du passe på å klargjøre sammenhengen bildet skal publiseres i. Du kan ikke uten videre bruke bildet på nytt i en annen sammenheng, da må du få nytt samtykke

Deling av bilder Datatilsyne

Å filme personer uten samtykke - Anonymforum - Skravle

Kan man politianmelde noen for å filme deg - Data, spill

 1. Hva er reglene rundt hvor en privatperson (17-åring) kan filme? Alt fra offentlig, butikk, resturant, skolens område, politiet når de snakker med deg, politiet når de arresterer noen, demonstranter osv? Hva er lov, unntak, os
 2. Det er vanligvis ikke lov å bruke personopplysningene dine uten at du først har gitt ditt samtykke, det vil si tillatelse. Samtykket skal være frivillig og gitt aktivt. Det betyr at du skal ha sagt tydelig ja - enten skriftlig eller muntlig. Du kan når som helst trekke tillatelsen tilbake. Dette er hovedregelen, men det finnes unntak
 3. Dersom denne typen håndfast dokumentasjon avskrives som «uten interesse», så vitner det om manglende forståelse av journalistikkens funksjon. Det ble sagt at det «ikke er lov å filme folk i jobbsituasjoner». Jo, det er absolutt lov. Det er også, i mange sammenhenger lov å publisere slike opptak - med eller uten samtykke

Vi trenger ingen lov for sex-samtykke - V

En trenger ikke samtykke til å ta bilde av noen, så lenge det er på offentlig sted. Fotografen kan gjerne spørre om å få lov til å ta bilde, av høflighet, men fotografen kan allikavell ta bildet om du sier nei. Det er opp til fotografen om han\hun vil respektere dette Selv om barna har tatt et bilde av vennen sin, er det ikke slik at det automatisk er lov å dele det på internett. Portrett og situasjon. Det er ikke alle bilder som krever samtykke for publisering i sosiale medier, og skillet går på hva som er i fokus. - Hvis du tar bilde av en venn, så krever det et samtykke fra han eller henne

Det er ikke krav om samtykke for å ta bilde av en offentlig tjenesteperson. På dette punket ga derfor kommunen uriktig informasjon i brevet til bileieren. Dette er uheldig, ikke minst fordi det samtidig ble gitt informasjon som kunne forstås slik at det var knyttet straffansvar til det å ta bilder uten slikt samtykke Slettmeg.no, en tjeneste levert av Datatilsynet, har i påsken gått ut og andvart om å legge ut bilder uten samtykke fra dem som er fotografert. - Selv om internett har gjort det mulig å dele de digitale ferieminnene med familie, venner, kolleger og naboer ved hjelp av et lite tastetrykk, er det viktig å huske på at det ikke er lov å legge ut alt, melder Slettmeg.no Derfor trenger vi en samtykkelov, VG! Norge må få en voldtektsbestemmelse som sikrer retten til kroppslig integritet og seksuell selvbestemmelse Sommeren ruller videre, og det samme gjør MediaPuls.. I episode 74 har vi fått besøk av Jon Wessel-Aas for å diskutere hva som gjelder når det kommer til å streame, filme og dele for videoer i sosiale medier. Med Facebook Live har alle med en smarttelefon og en Facebook-konto anledning til å streame live - fra for eksempel konserter - og det er det mange som gjør, inkludert Hans-Petter Det er utrolig enkelt å streame konserter til hele verden via en smarttelefon. Men er det lov uten samtykke? Vi tar debatten med advokat Jon Wessel-Aas. Sommeren ruller videre, og det samme gjør MediaPuls. I episode 74 har vi fått besøk av Jon Wessel-Aas for å diskutere hva som gjelder når det kommer til å streame, filme og dele for videoer i sosiale medier

Har sykehus /leger ved vanlig poliklinikker lov og teste pasienter for sentralstimulerende medikamenter uten samtykke? Kvinne, 38 år fra Møre og Romsdal RUStelefonen svarer: I utgangspunktet er ikke dette lov, men det finnes enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Eksempler på dette er straffesaker, ved opphold på institusjon under tvang, eller interne avtaler [ egenskap av å være helsepersonell. I lov 2. juli nr. 643 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven, forkortet pasl) er samtykke: For å få nødvendig helsehjelp må pasienten som motytelse gi opplysninger til den opplysningene uten at man på forhånd har fått et uttrykkelig samtykke.

Opphavsretten er regulert i åndsverkloven (lov 15. juni 2018 nr. 40 om et stykke musikk, en film) enerett til å lage eksemplar (en kopi) av verket og å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten Regler om fri bruk tillater at man kan bruke åndsverk uten opphaverens samtykke og uten å betale vederlag for bruken. Slike. Problemstillingen kan reise seg både i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og i forholdet mellom foreldre eller elever og lærer. Mange lurer på om lydopptak av samtaler i ulike sammenhenger er tillatt, om det kreves samtykke fra de som er involvert i samtalen, og hva disse opptakene eventuelt kan brukes til Uten samtykke og uten vederlagsplikt kan offentliggjort kunstverk og På samme vilkår kan man etter § 25 andre setning gjengi en fremføring eller visning i kringkasting eller film. Hensynet bak bestemmelsene er «å imøtekomme praktiske behov for å kunne ta bilder eller filme Vern etter denne lov er ikke til hinder for. En femtenåring kan samtykke til bruk av bilde fra et idrettsstevne. Situasjonsbilder. Bilder med aktivitet eller en hendelse som motiv omtales som situasjonsbilder. Hvem som er på bildet, blir mindre viktig enn hovedinnholdet. Dersom situasjonsbilder er av allmenn interesse, eller gjengir offentlige hendelser, kan bilder publiseres uten samtykke Enkelte personer med demens - som mangler samtykkekompetanse - kan motsette seg å ta imot helsehjelp, uten at de forstår rekkevidden av dette. Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke

En kunde som kjøper bruksretten til et bilde, kan ikke videreselge bruksretten, eller gi andre lov å publisere bildet uten et klart samtykke fra fotografen. Fotografen beholder opphavsretten selv om han selger et fysisk bilde til å ha på veggen, eller sender ett eller flere bilder digitalt til en mulig kjøper Når man når den helserettslige myndighetsalderen, får man myndighet til å avgi samtykke og til å medvirke på andre måter i behandlingen. Den helserettslige myndighetsalderen gjelder også for behandling av informasjon. For eksempel kan en 16-åring gi samtykke til at helsepersonellet gir informasjon om vedkommende til barneverntjenesten Helsehjelp kan som hovedregel bare gis med pasientens samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Krave til informert samtykke gjelder for alle former for helsehjelp, og det må være unntak i lov for å yte helsehjelp uten pasientens samtykke 1. Juridiske krav a) Norsk lov. I følge norsk lov er det forbudt, uten mottakers forutgående samtykke, å sende markedsføringshenvendelser på epost til fysiske personer (Markedsføringsloven §15), og det foreligger også en opplysningsplikt (Ehandelsloven §9).I tillegg kommer kravene til informert samtykke og behandling av persondata i Personopplysningsloven med den tilhørende. Samtykke. Frivillig å bruke teknologi. Helsehjelp kan bare gis med brukers samtykke (Lov om pasient og brukerrettigheter §4-1) Loven påpeker at for at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen

Sex uten samtykke er voldtekt, også i Norg

Internasjonal rett er klar: En voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Samtykke innebærer å uttrykke et tydelig ønske om å ha sex, enten gjennom ord eller handling. Har man sagt nei, eller på andre måter gitt uttrykk for at man ikke ønsker å ha sex, så har man ikke gitt samtykke. Men samtykke er mer enn fraværet av et nei Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det i utgangspunktet ikke er mulig å redusere arbeidstakernes lønn uten samtykke fra hver enkelt. - Det er viktig å være klar over at lønn er et avtalefestet gode og at arbeidstaker ikke er forpliktet til å godta en reduksjon i den avtalte lønnen, sier Gauslaa - Det er lov å embedde en film fra Youtube, så lenge utgiveren ikke har sperret for det i sin bruker. Å embedde er etter loven det samme som å lenke. På samme måte som du kan embedde en Twitter-melding eller lignende, sier Foss. Aktuelle hendelser, sitatrett og faksimiler. Men noen ganger kan du lovlig laste ned og bruke bildene med rette. SVAR: Hei! Det du aller først kan gjøre er å be gutten slette den filmen han tok. Si også at du ikke ga han lov til å filme. Dersom han nekter å slette den, eller lar være å gjøre det, kan du anmel.. FOTO S. Kühle-Hansen I alle øyeblikk og aktiviteter sammen er det lov til å ombestemme seg og å si NEI, dette vil jeg ikke eller dette vil jeg ikke gjøre mer. Alle har rett på å bli respektert og samtykke-prinsippet gjelder også for seksuelle aktiviteter. Uten samtykke eller brudd på samtykke bl.

Taushetsplikt. Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp Tilrettelegging er ikke en del av allemannsretten. Preparering og merking av skiløyper må ha grunneiers tillatelse. Uten samtykke finnes likevel muligheter for å etablere løyper over privat eiendom. Reglene er forskjellige avhengig av om løypa går gjennom utmark (i skogen, på fjellet), eller om den går over innmark (dyrket mark)

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

 1. Som hovedregel sier markedsføringsloven §15, at i næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å sende markedsføring via SMS til fysiske personer. Samtykket som avgis av forbrukeren skal være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring
 2. uten å si i fra om det på forhånd, er det tillatt? En kunde har kommet med tåpelige beskyldninger og jeg og en annen var de eneste som var tilgjengelige på tlf. denne dagen. Denne dagen var det veldig stille på tlf. Dvs. At vi hadde meget få tlf. som var fra kunder. Begge vi to nekter for å ha ha..
 3. Pasienter med kompetanse til å samtykke har rett til å frasi seg behandling, Undersøkelse eller behandling uten pasientens samtykke eller hjemmel for å fravike kravet om samtykke kan gi grunnlag for reaksjoner fra tilsynsmyndighetene overfor legen. I så fall må kriteriene i lov om psykisk helsevern være oppfylt
 4. Er det nødvendig å filme studentene? Kan vi få like godt resultat uten? Hvilken nytte har filmen av studentene? Skolen kan ikke innhente og utlevere personopplysninger uten samtykke. I dette tilfellet betyr dette at en film inneholder personopplysninger som vi da samler inn og deler ut til resten av klassen via våre systemer
 5. Uthaug mener at å filme samtykke, kan føre til en kinky situasjon. - Det kan jo brukes mot sin hensikt ved senere anledninger, eller hvis du angrer deg, sier presidenten til TV 2
 6. YouTube har som formål å gi alle en stemme og vise folk verden. Finn ut mer om merkevaren vår, fellesskapet vårt, karrieremuligheter og mye annet

Det gjelder også når tilstanden har medført at den mistenkte ikke har utvist skyld. Endret ved lov 3 des 1999 nr. 82 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 3 des 1999 nr. 1202). § 197. Uten vedkommendes skriftlige samtykke kan ransaking etter §§ 192, 194 og 195 bare foretas etter beslutning av retten Kan dette hindre meg i byggingen eller er det mulig å fortsette uten samtykke fra grunneier? Les mer. Kreve hevd på veirett? Publisert: 21.03.2018. Emneord: Bolig og hytte, Sti og veirettigheter, Veirett. For ca 40 år siden bygde far og 2 av hans brødre veg over naboeiendom som de har fått skriftlig lov til Det er forbudt å fotografere et naborikes territorium over grensen. Dessuten er besittelse eller bruk uten særskilt tillatelse av fotografiapparat under opphold på grenseområde i en avstand av inntil 1000 meter fra riksgrensen forbudt (riksgrenseloven §3 punkt 4)

Dersom foreldreansvaret er ekslusivt, er det han/hun som har foreldreansvaret som kan gi samtykke til at bildet av barnet blir lagt ut på Internett. Barnets beste! Uavhengig av hvem som har juridisk rett til å ta den endelige avgjørelsen på barnets vegne, er han/hun forpliktet av FNs barnekonvensjon til å ta grunnleggende hensyn til barnets beste når avgjørelsen skal tas Frølich viser selv til at Norge forbyr seksuell handling uten samtykke. Det er vanskelig å forstå hvorfor et samtykkekrav vil være vanskeligere å tolke i sammenheng med seksuell omgang Solberg kritisk til svensk samtykke-lov. Sex uten samtykke bør defineres som voldtekt, mente Erna Solberg i 1997. 20 år senere er statsministeren kritisk til å skjerpe loven, slik Sverige vil gjøre

Pasient- og brukerrettighetslovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Formålet skal oppnås ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Loven har også som formål å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, samt bidra til å fremme sosial trygghet og ivareta. Det finnes en viss adgang til å innhente egne sakkyndige-rapporter, men disse koster ofte omkring 30 000,- og de færreste har råd til det. Ikke gi samtykke til å innhente opplysninger. Mange gir barnevernet slik samtykke fordi de ikke har noe å skjule. Imidlertid er det å gi samtykke svært inngripende Det er forskjell på barn over og under 15 år. - Som hovedregel er det ikke lov å offentliggjøre bilder uten samtykke fra dem som er avbildet, eller fra foreldrene deres når barnet er yngre.

Lydopptak av samtaler Datatilsyne

Derfor trenger vi lov om samtykke En voldtektslov basert på samtykke til sex, vil legge ansvaret der det hører hjemme. KREVER NY LOV: Det er nær sagt umulig å bli dømt for voldtekt i Norge med dagens lovgivning, mener Sunniva Schultze-Florey Mann skjøt villrein uten lov - nå får han ikke jakte på tre år. I slutten av august i 2018 felte en mann i begynnelsen av 50-årene fem voksne villrein i Ullensvang uten å ha jaktkort i området. samt at han samme dag fylte ut et kontrollkort for villrein som tilhørte en annen, uten samtykke

- Dersom man ønsker å filme dåp, bryllup og liknende, må det innhentes samtykke fra de involverte, sier Marrable. KA og Kirkerådet skriver i sine retningslinjer at de som hovedregel anbefaler at nattverd vises bakfra i form av et oversiktsbilde. Dette grepet er ikke nok, mener Datatilsynet 30. oktober 2018 kl. 08:03 Private meldinger uten samtykke. Etter at NRK i sommer skrev flere saker om unge jenter som følte seg presset og lurt av markedsføringen til modellagenten og den. Uten samtykke fra pasienten, kan helsepersonell gi informasjon til pårørende når det er veldig viktige grunner til det. Loven bruker ordet tungtveiende, det betyr at det skal mye til for at denne bestemmelsen kan brukes Samtykke må være frivillig. Hvis en student eller ansatt «må» samtykke for å kunne gjennomføre undervisningen, vil ikke samtykket være frivillig. Hvis samtykke ikke er innhentet eller én av personene ikke samtykker til opptak av lyd og/eller bilde, kan ikke opptak gjennomføres

Hva er lov å gjengi/oversette uten samtykke? En tråd i 'Lover, regler og normer' startet av Stoppet, 11 Aug 2016. Stoppet Banned. Innlegg: 2.037. Stoppet, 11 Aug 2016 #1. Hvis jeg oversetter hele eller deler at et innlegg/artikkel på en utenlandsk side, må jeg da ha tillatelse for å publisere det på min Den rødgrønne regjeringen sendte et forslag som tok til orde for å utvide straffelovens definisjon av voldtekt til å også omfatte seksuell omgang uten samtykke i 2013 Samtykkekompetanse handler om evnen til å forstå innholdet i en handling. En person som mangler samtykkekompetanse, kan fort bli lurt til å gjøre noe han eller hun ikke forstår hva innebærer, eller motsette seg hjelp uten å forstå hva dette innebærer

Kravet til samtykke gjelder ikke hvis den vergetrengende ikke har samtykkekompetanse. Manglende samtykkekompetanse innebærer at personen ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Vurderingen av om samtykke skal bli innhentet, vil i utgangspunktet bygge på legeerklæringen som blir fremlagt ved begjæringen om vergemål På 18.7.2019 den 23.16, cilie skrev: Høres ut som du har en sunn og god plan på dette! Jeg er nok dessverre av kategorien som ikke ser noen hensikt i å ta en liten sjokolade, for å si det sånn... Det er nok her jeg må jobbe. At om jeg skulle ryke på en bolle, betyr ikke det at jeg må ta resten a.. Leieboeren kan kreve at arbeidene utføres med vanlig faglig fremdrift og uten unødig avbrudd eller ulempe. Utleieren må sette inn så mye arbeidskraft og utstyr som er normalt ved denne typen arbeider. Forandringer Utleier har i utgangspunktet en nokså begrenset adgang til å foreta forandringer uten leiers samtykke Du har rett til å klage på vedtaket om tvang uten døgnopphold og vedtaket om behandling uten samtykke. Klager på vedtak om tvang uten døgnopphold skal sendes til Kontrollkommisjonen (Se siste side). Du har rett til gratis advokat. Hvis du ikke får medhold i klagen hos Kontrollkommisjonen, kan du bringe saken videre for domstolen Kjære snikfotograf! Neste gang du vil ha et bilde av den jeg reiser med eller meg da spør du om lov først. Noe annet er ugreit. Selv i 2018 må det være lov å puste, og være et menneske, og det uten at dette skal havne på ymse nettsider, blogger eller i sosiale-medier uten samtykke

2.2.4.3 Tilbakekalling av samtykke 25 2.3 Hovedunntaket, bokstav a: Avbildningen har aktuell og allmenn interesse 27 2.3.1 Generelt om unntaket 28 2.3.2 Om offentlige personer 30 2.3.3 Bruk av bilder utenfor den opprinnelige sammenhengen 33 2.4 De øvrige unntakene 35 2.5 Utilbørlig å publisere 36 2.6 Det ulovfestede personvernet 3 Samtykke fra kunden kan oppheve taushetsplikten som kredittkortselskapene og bankene har, og Datatilsynets konsesjon åpner også for annen bruk dersom kunden har gitt samtykke. Samtykke kan ikke gis ved passivitet, det kreves en aktiv handling. Samtykke til å motta reklame per e-post eller SMS kan ikke bakes inn i generelle kontraktsvilkår Selv om det er straffbart å dele informasjon og bilder av andre uten samtykke, kan det være vanskelig å gjøre noe med det. Langva forteller at det er ofte vanskelig å hindre spredning av ting. Og de har bedt om å få gjøre det uten å måtte rapportere til noen som helst at de har gjort det. Framfor alt: De vil ha retten til å benytte en rekke slike tvangsmidler ikke for å straffe deg, for du har ikke gjort noe galt, men for å hjelpe deg, preventivt, stoppe deg med en gang du begynner å tenke på noe som ikke er i samsvar med politiets lovtolkning og KrFs moral stand til å vurdere . konsekvensen av sine valg. etter at tilstrekkelig informasjon er gitt. • I PBRL §4-3, andre avsnitt framgår det at samtykke ikke kan gis av «den som på grunn av psykiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket gjelder»

Er det lov å ta hemmelig lydopptak av telefonsamtaler og

Retningslinjer for publisering av bilder og fil

Barnevernstjenesten og eventuelt barnevernsinstitusjonen må foreta en konkret vurdering om formidling av opplysninger uten barnets/foreldrenes samtykke er nødvendig for å fremme sine oppgaver. Det er presisert i barnevernloven § 6-7 tredje ledd at også yrkesutøvere i medhold av helsepersonelloven kan gis opplysninger etter denne bestemmelsen Samtykke Barn under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Far eller mor som ikke har del i foreldreansvaret trenger ikke å samtykke, men skal gis mulighet til å uttale seg før adopsjonssøknaden avgjøres Å vurdere pasientens samtykkekompetanse og bruk av tvang kan være vanskelig. Helsedirektoratet har utviklet et e-læringskurs som gir innføring i pasientrettighetslovens kapittel 4A. Kurset gir en innføring i reglene om samtykke til helsehjelp og vurdering av samtykkekompetanse Ved å bruke seksuell samtykkeerklæringen med en godkjent kondom, kan du beskytte deg lovlig og seksuelt. Seksuelle samtykkeskjema er en pirrende måte for en person å spørre om lov til å ha sex med en annen. Det blir ingen forvirring eller misforståelser så langt som seksuell samtykke er opptatt av begge parter

For å gå tilbake til opprinnelig størrelse, hold nede Ctrl-tasten og trykk 0. Kongen Wessel-Berg Lagting Haffner NOU Lov Efterretninger 1814 Politikk Forarbeid Lagting Retstidene Debatt Proposisjon Grunnlov Resolusjoner Lover Storting Utredninger Register Odelsting Lovtidend Forordninger Stortingsforhandlinger Rettsvesen Norge Kongelige Rescripter Regjering Rigsforsamling Domstolen Informert samtykke, samtykke på vegne av barn og samtykkekompetanse. Legen som vitne og sakkyndig . Møte - og taushetsplikt, forberedelse, godtgjøring m.m En fin måte å lære dette på er å se at voksne er respektfulle i sin omgang med bilder, som også innebærer å ta barnas mening på alvor. Små barn har ingen forutsetning for å forstå hva internett og deling i sosiale medier er Er barnet over 15 år, kan saken bare reises med samtykke fra barnet. Jf. barneloven § 6 kan far teste farskapet uten mors samtykke, ved at vilkår og tidsfrister for å kunne reise sak om endring av farskap ble opphevet 1. april 2003 Det åpenbare problemet med å få domfellelse i en voldtektssak er mangelen på bevis. Nå er samtykke-appen her som kan avklare saken. Merk den lunkne holdning appen blir mottatt med av det halvoffisielle Norge. Nå er jeg helt uenig. Idet man trekker fram samtykkelov som virkemiddel mot en uønsket hendelse melder behovet seg for en kontrakt

Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon forbudt uten etter særskilt avtale. Klassekampen arbeider etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen 15.07.2019: Presisering av at helserettslig myndighetsalder og rett til selv å samtykke til vaksinasjon er 16 år. 06.03.2019: Underkapittel om gulfeberautorisasjon og egne utleveringsbestemmelser for gulfebervaksine er fjernet, gjeldende fra 1.mars 2019

Apple har satt ned foten: apper får ikke lenger lov åBer russen filme samtykke til sex

Taushetsplikt og samtykke - Helsedirektorate

Myndig, person som har full rettslig handleevne, slik at vedkommende kan inngå avtaler og disponere over sine midler uten samtykke av verge. I Norge er man myndig hvis man er fylt 18 år og ikke helt eller delvis er fratatt den rettslige handleevnen, jf. vergemålsloven av 26. mars 2010 § 2. Før 1969 var myndighetsalderen 21 år, og fra 1969 til 1979 var den 20 år Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også såkalt negative ytringsfriheter, retten til taushet (i de aller fleste tilfeller har man også rett til å nekte å si noe) og retten til å ikke bli informert om noe man ikke. Sex uten samtykke bør defineres som voldtekt, mente Erna Solberg i 1997. 20 år senere er statsministeren kritisk til å skjerpe loven, slik Sverige vil gjøre Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der [ NY LOV: En GPS-sender som dette kan nå brukes på demente uten samtykke. FOTO: GEIR EGIL SKOPG - Prosjektgruppen kommer til å legge fram flere forslag, men dette er også noe politikerne må ta stilling til, sier prosjektlederen. Det finnes i dag flere ulike GPS-sendere

Er du sikker på at du ikke bryter loven når du fotograferer

Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker Den som ønsker å sitte i uskifte må gi melding til tingretten om dette innen 60 dager etter dødsfallet. Den som sitter i uskiftet bo rår som en eier over dette, men den kan ikke gi bort fast eiendom eller gi andre gaver som står i misforhold til formuen i boet uten samtykke fra avdødes arvinger Tenk om noen den gangen hadde tatt oss på alvor og uten å fnise, rødme eller gjemt seg bak fagterminologier ingen av oss hadde forutsetninger for å forstå. Tenk om noen hadde gitt oss den redskapen vi trengte i verktøykassa vår, i form av grensesetting, samtykke, forståelse for vår egen identitet, et inkluderende språk og ikke minst - en tro på at sex også kunne være gøy - Selvfølgelig kan det være tøft for folk å svare, men man får lov å ta en pause underveis hvis man har behov for det, sier David Blair Fridal. - Og undersøkelsen er jo valgfri, så man kan slutte når man vil uten at noen skal spørre hvorfor, understreker Thalia Rose Engblom

 • Fliesen mosaik selber machen.
 • Traductor arameo para tatuajes.
 • Aufbau der kartoffel.
 • Hvorfor feirer vi advent.
 • Tjen penger på blogg.
 • Was ist zirkeltraining.
 • Navn på forskjellige skjell.
 • Eiendomsmegler sandvika.
 • Psychoanalyse freud einfach erklärt.
 • Hioa klatring.
 • Hytte rauland åremål.
 • Quiero escuchar el himno.
 • Bruce springsteen improvise.
 • Turiststad i sydöstra thailand med hektiskt nattliv.
 • Dota 2 wiki.
 • Innbyggingshøyttalere.
 • Riesa tv nachrichten.
 • Ideen zum matschen mit kindern.
 • E juice norge.
 • Immobilien volksbank mittelhessen.
 • Futuro de james rodriguez hoy.
 • Spu j13.
 • Stemmebånd dysfunksjon.
 • Finn kolonne excel.
 • Kontinentalhylle.
 • Småhusplan oslo.
 • Lapper med kulturmelk uten natron.
 • Gemütliche bar salzburg stadt.
 • Badeseen südtirol temperaturen.
 • Cewe fotobuch beispiele costa rica.
 • Chance royal flush texas holdem.
 • 2 3 zimmer wohnung mülheim an der ruhr.
 • Range rover classic preisentwicklung.
 • Jeg er lei meg mars.
 • Utstoppet dyr engelsk.
 • Sandwichmaker aldi test.
 • Steuerrechner student.
 • Herr dr. med. jan van uem erlangen.
 • Svane zefir kontinental.
 • Zoë wanamaker.
 • Hva er elementpipe.