Home

Snl periodesystem

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Halogenene er grunnstoffene i gruppe 17 i periodesystemet. De omfatter grunnstoffene fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At) og tenness (Ts). Disse grunnstoffene står nest sist i hver periode i periodesystemet. De mangler ett elektron for å ha et fullt elektronskall lik nærmeste edelgassatom. Ved romtemperatur og atmosfæretrykk er fluor og klor gasser, brom en væske, og jod.

grunnstoffenes periodesystem - Store norske leksiko

STORE NORSKE LEKSIKON 1 1,008 H hydrogen 3 6,94 Li litium 4 9,012 Be beryllium 21 44,96 Sc scandium 22 47,87 Ti titan 40 91,22 Zr zirkonium 72 178,5 Hf hafnium 57 138,9 La lantan 66 162,5 Dy dyspros­ ium 104 (267) Rf ruther Her finner du utdypende artikler om periodesystemet, om hvorfor disse sidene er laget og hvem som står bak. Periodesystemet.no ble pusset opp i 2019 og under finner du link til de nye sidene

halogenene - Store norske leksiko

Bingo egner seg godt til å repetere fagstoff eller til å lære begreper i naturfag. Hensikten med å spille bingo med periodesystemet er at elevene skal lære seg å bruke systemet til å finne den informasjonen de trenger. Dette er en artig måte for elevene til å få bekreftet at de har skjønt hva periodesystemet dreier seg om Periodesystemet Eit grunnstoff er eit reint stoff som er bygd opp av fleire atom som har det same atomnummeret. Alle andre reine stoff består av to eller fleire grunnstoff som er bundne saman Ida Scott (SNL) godkjente et endringsforslag fra Inga Baadshau Eide for artikkelen periodesystemet over 1 år siden ozon : oppdatert av Halvard Hiis (SNL Hva er et grunnstoff snl. I periodesystemet er grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer i en tabell. De syv horisontale radene i tabellen kalles perioder, og de 18 vertikale kolonnene kalles grupper. Grunnstoffene i samme kolonne (gruppe) ligner på hverandre, og innen hver periode endrer grunnstoffenes egenskaper seg gradvis fra metaller i gruppe 1 til gasser i gruppe 18 Et grunnstoff. Sink er et uedelt metall og forekommer derfor aldri fritt i naturen. Sink inntar 23.-plassen over de mest utbredte grunnstoffer på Jorden og finnes i form av en rekke mineraler, blant annet sinkblende, sinkspat (smithsonitt), hemimorfitt og franklinitt.I kommersiell sammenheng utvinnes sink hovedsakelig fra sinkblende som også inneholder omking 10 % jern

Alle som har en brukerkonto hos SNL vil i disse dager få nye vilkår til godkjenning når de logger inn. De nye GDPR-reglene (personvernforordningen) gjør at vi må oppdatere vilkårene for alle som har en brukerkonto hos SNL, inkludert dem som er fagansvarlige.Alle som vil bidra i Store norske leksikon, enten gjennom endringsforslag, kommentarer, bilder eller lignende, må ha en konto hos SNL Kalium utgjør ca. 2 % av jordskorpen, og kommer som nummer 8 i rekken av de vanligste grunnstoffene. Stoffet finnes imidlertid ikke naturlig i ren form på grunn av at det så lett reagerer med andre grunnstoffer. Kalium forekommer i naturen i bl.a. mineralene karnalitt, kainitt, kalifeltspat og sylvin. Anvendelse. Kaliumdamp brukes i flere typer magnetometer Prognat er en antropologisk betegnelse for når ansiktsformen viser en fremstående overkjeve. Det motsatte er retrognat(i). Tilsvarer Angle klasse II. Kalium er et grunnstoff som i levende organismer foreligger først og fremst i form av ioner, K+. Kalium er et positivt ladd ion, altså et kation. Kalium er blant annet viktig for den elektriske spenningen (membranpotensialet) over cellemembraner. Les om grunnstoffet kalium.

Welcome to the official Saturday Night Live channel on YouTube! Here you will find your favorite sketches, behind the scenes clips and web exclusives, featur.. Gull er et eksempel. Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen Kjemi er læren om stoffer, hvordan de kan fremstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre.Som skole- og forskningsfag har kjemien tradisjoner fra slutten av syttenhundretallet.Stoffene ble opprinnelig funnet i naturen, men etter hvert er stadig flere blitt fremstilt kunstig indium: Anne Eilertsen (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Veronica Danielsen for rundt 19 timer siden kalium: kommentar lagt til av Inga Baadshaug Eide for 9 dager siden periodesystemet: oppdatert av Odd Egil Hoprekstad for 14 dager siden Se all aktivite Noen fokuserer på data, haikudikt, grunnstoffenes navn, tegneseriestriper eller komikk. 15. februar lanserte Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo nettstedet periodesystemet.no. Hensikten med dette nettstedet er å få en norsk side om grunnstoffene med fokus på norske forhold som for eksempel norsk industri og norske forekomster

Om periodesystemet - Kjemisk institut

 1. Jern (Fe) er et element i periodesystemet med atomnummer 26 og atommasse 55.845 u. Klikk her for mer fakta og data om elementet Jern og hvilke kjemiske egenskaper Jern (Fe) har, for eksempel smeltepunkt og kokepunkt og hvilken klasse Jern tilhører
 2. I løpet av dei to siste vekene har 1,8 millionar unike brukarar vore innom SNL.no, mot 1,5 mill. i den same perioden i fjor. Unike brukarar per dag, 2020 (blå) samanlikna med 2019 (oransje). På det meste har vi hatt 5500 brukarar per sekund innom SNL.no, mest på dagtid mellom 10 og 13
 3. Det periodesystem med informasjon om alle grunnstoffene. WebElements: the first periodic table on the WWW (siden er på engelsk.) Mye spennende å jobbe med. Bilder, film og animasjoner
 4. I november var det 2,4 millioner unike brukere innom snl.no; det er ny rekord. I år er det 111 år siden Norge fikk sitt første leksikon, og vi kan trygt slå fast at leksikon aldri har vært mer lest enn nå
 5. SNL har fått et særlig tett forhold til søsterorganisasjoner i Danmark, Latvia og Kroatia. SNL deltok ved lanseringen av Latvias nettleksikon i desember 2018. Dette ble den største samlingen av leksikonledere i Europa i den digitale tidsalderen, med representanter fra Georgia, Katalonia, Kroatia, Latvia, Litauen, Moldova, Montenegro og Norge
 6. periodesystemet: kommentert 2. februar 2017 All aktivitet. Skriv en melding til Marit; Biografi.
 7. Vi har laget en utfyllende og grundig oversikt over tidsperiodene i den norske historien, med hovedfokus på norsk litteraturhistorie. Oversikten tar for seg følgende tidsepoker: Norrøn tid Folkediktni (

Forsiden - Periodesysteme

Nervesystemet består av det sentrale nervesystemet og det perifere nervesystemet som kontrollerer alle bevisste aktiviteter, og opprettholder kroppsstilling og riktig spenningsnivå i musklene, og av det autonome nervesystemet som vi ikke kan kontrollere med viljen Jorda vår er hele tiden i endring, på grunn av både indre og ytre krefter. På denne siden skal vi se på de ytre kreftene. Hva er det som har formet jorda vår, og hvordan fortsetter den å.. På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt

Grunnstoffenes periodesystem - Naturfa

Snl fiskeoppdrett. Akvakultur, virksomhet som på en eller annen måte påvirker organismer i sjø eller ferskvann, før de endelig blir høstet eller fanget. Akvakultur omfatter fiskeoppdrett, skalldyroppdrett og dyrking av alger. Se også havbruk. Havbruk er akvakultur som foregår i havvann periodesystemet: kommentert 26. februar 2018 All aktivitet. Skriv en melding til Salomon; Biografi. Periodesystemet er en tabell med grunnstoffer i perioden. Hver periode består av grunnstoffer med det samme antallet elektronskall rundt atomkjerne. periodesystem sorterer grunnstoffene etter antall protoner i atomkjernen

Grunnstoff er et rent stoff hvor alle atomene i stoffet har samme atomnummer. Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere grunnstoffer.På engelsk kalles et grunnstoff element Periodetabellen Øverst: Periodesystemet slik Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev satte det opp. Denne tabellen ble publisert i 1871. Over dagens tabell med alle grunnstoffene. Foto: CHEMICAL HERITAGE FOUNDATION/WIKICOMMONS og ERIK BOLSTAD/SNL.NO Systemet utvides Tidevannsenergi snl. Tidevannskraft er forskjell i gravitasjonskraft ved to nærliggene punkter i et gravitasjonsfelt. Tidevannskraften på jordoverflaten er forskjellen mellom gravitasjonskraften ved Jordas sentrum og gravitasjonskraften på jordoverflaten. Tidevannskreftene fra Sola og Månen forårsaker flo og fjære (høyvann og lavvann)

Video: Periodesystemet - Wikipedi

Kalium (K) (engelsk: potassium) er et mineral som er viktig for syrebase-balansen i kroppen og for at nerver, muskler og nyrer skal fungere normalt. Kalium finnes i de fleste matvarer, og de fleste får i seg tilstrekkelig fra kosten alene Plantene trenger mer enn fotosyntesen for å vokse. Selv om fotosyntesen er den aller viktigste biologiske prosessen på jorda, kan ikke plantene overleve på sol, vann og CO 2 alene.. Planter tar opp andre viktige næringsstoffer fra jorda gjennom røttene sammen med vannet Kalium er et mineral som bidrar til å opprettholde normal kroppsfunksjon, og man finner det i alle kroppens celler. Kalium er viktig for blant annet normal muskel, - nerve, - og hjertefunksjon, blodtrykksregulering, nyrefunksjon og for å opprettholde normal væskebalanse i kroppen

Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Bjørn Pedersen Har forfattet følgende artikler Hvordan feire periodesystemet uten et eneste vekttall i realfag Om du er statsviter, folklorist, idéhistoriker eller bare en ihuga norgespatriot - det periodiske system har noe for oss alle. Dmitrij Mendelejev (1834-1907) var gift to ganger, og da de to ekteskapene overlappet, var han en tid bigamist Kalium er et livsviktig mineral for kroppen. På denne siden kan du lese om gode kilder til mineralet og hvordan en mangel ville påvirket kroppen din Utbreiinga av lausmassar og landformer er nært knytt til glasialhistoria i kvartær tid (siste ca. 2.6 millionar år) og spesielt til vår siste istid, weichsel (ca. 117 000 - 11 700 år sidan). Isbreanes erosjon under siste og tidlegare istider har grave ut dalar, forma unike landskapselement og avsett enorme mengder materiale. Desse spora og avsetjingane tolkar me for å danna eit bilete. Heldigvis er det slik at ikke alle reaksjoner går like raskt, og at vi må gi noen reaksjoner en «dytt» for at de skal gå videre av seg selv

Anne Eilertsen (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Veronica Danielsen for artikkelen kalsiumacetat 1 dag siden diazoforbindelser : oppdatert av Anne Eilertsen (SNL Et råtips fra min side er å sette seg inn i periodesystemet, de som er i samme gruppe (loddrett ned) har like mange elektroner i ytterste skall. Og det er på bakgrunn av dette kjemiske reaksjoner skjer, de reagerer derfor i stor grad likt i reaksjoner

Atomsymbol. Lv - atomsymbol: oppdatert av Bjørn Pedersen (UiO) for rundt 1 år siden Lv - atomsymbol: Bjørn Pedersen (UiO) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Mai Grunden for rundt 1 år siden No - Atomsymbol: oppdatert av Ola Nordal (SNL) for nesten 2 år side Det Norske Akademis ordbo Dette er en liste over kjemiske grunnstoffer sortert etter atomnummer og fargekodet etter. naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir Fig. 1. Et ordnet indre fører også til en ordnet fasade. Dersom en krystall er bygget opp av heksagonale enheter vil en fasade slik som vist til høyre gi en lavere energi enn den til venstre periodesystemet: oppdatert av Odd Egil Hoprekstad for 1 minutt siden selvskudd: oppdatert av Ola Nordal (SNL) for 1 minutt siden posteringsjakt: oppdatert av Ola Nordal (SNL) for 2 minutter siden Jacob Prytz: oppdatert av Guro Djupvik (SNL) for 3 minutter siden Se all aktivite One account. All of Google. Sign in to continue to Google Sites . Please enter your full email address example@randabergskolen.n

grunnstoff - Store norske leksiko

 1. Periodesystemet Kjernestoff. Kjemiske bindinger Kjernestoff. Molekylform bestemmer egenskaper Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Bygg et atom Kjernestoff Oppsummerende oppgaver - Kjemiske stoffer Kjernestoff. Hva er hva i periodesystemet ? Kjernestoff.
 2. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 3. Universitetet i Oslo er ett av medlemmene i Foreningen Store norske leksikon, og mange av de fagansvarlige i leksikonet er ansatte ved Universitetet i Oslo. 156 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet Universitetet i Oslo Disse fagansvarlige har ansvar for 509 fagområder og 23 885 artikler 17 662 artikler i leksikonet er skrevet av personer som er/var knyttet til UiO
 4. forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting sette opp reaksjonslikninger med tilstandssymboler og bruke reaksjonslikninger i beregninger med stoffmengd
 5. Etikk: å tenke gjennom spørsmål om hva som er rett og galt. Ateist: avviser at det finnes noen gud, og et liv etter døden. Agnostiker: er åpen for at det finnes en eller flere guder, men at dette er noe vi mennesker ikke kan vite noe om. Demokrati: samfunn der alle fritt kan få si sin mening og arbeide for sitt syn. Toleranse: evne til å tåle andres oppfatninger eller måte å leve på
 6. https://snl.no/kull. Mangan er det første grunnstoffet i gruppe 7 i periodesystemet. Det står midt i d-blokken i periode 4. Grunnstoffet Mangan har navnet etter byen Magnesia i Tyrkia. Mangan er forklaringer på navnet er at det stammer fra det latinske ordet manges som betyr magnet

Store norske leksiko

 1. aralhandel og auksjonshus selges sølvstuff fra Kongsberg. De består av nesten 100 prosent rent sølv
 2. Platina, grunnstoff i gruppe 10 i grunnstoffenes periodesystem, ett av platinametallene. Platina er et sølvhvitt, edelt og katalyttisk aktivt metall. Det er duktilt og smibart, men samtidig seigt. Tilsetning av visse metaller, f.eks. rhodium og iridium, øker hardheten. Platina er meget oksidasjonsbestandig i luft ved vanlige temperaturer
 3. Karbon- plass i periodesystemet og noen egenskaper. Karbon (l. carbo - kull, da. kullstoff; ty.-Kohlenstoff) har atomnummer 6, plass i gruppe 14 i p-blokka, og periode 2 i periodesystemet, med elektronkonfigurasjon: 1s 2 2s 2 2p 2 = [He] 2s 2 2p 2. Karbon danner grunnlag for alt liv på Jorden, og inngår i millioner av forskjellige kjemiske.

https://snl.no/Jupiter: worldkjemiker Uncategorized Leave a comment January 17, 2019 1 Minute. Løk forsøk. 07.10.17. 4. jeg ville se nye ting i dette forsøket. 5. mikroskop,jordløsning,løk. periodesystemet. Et periodesystem er er en tabell som klassifiserer grunnstoffene eller. Avfallsstoff fra fiskeoppdrett. Grunnstoff som tilhører gruppe 15, nitrogengruppen, i grunnstoffenes periodesystem. Nitrogen har atomsymbol N Myntmetallene står alle i gruppe 11 i periodesystemet i rekkefølgen kobber, sølv og gull Sølv (òg skrive sylv) er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ag og atomnummer 47. Det er eit transisjonsmetall i gruppe 11 i periodesystemet saman med dei andre myntmetalla kopar og gull, i tillegg til røntgenium Førekomst og utvinning

Avfallsstoff fra fiskeoppdrett. Grunnstoff i gruppe 15 (nitrogengruppen) i grunnstoffenes periodesystem, kjemisk symbol P, atomnummer 15. Bokmål I Store norske leksikon. Hentet 24. august 2016 fra https://snl.no/fosfor. Bokmål Bruk av metadata er avhengig av enkeltobjektets lisensiering. Periodesystemet er en tabell som klassifiserer alle grunnstoffene i perioder. i Periodesystemet er det 118 grunnstoffer. Dette er periodesystemet, med alle grunnstoffene. 1)hydrogen 2)helium 3)litium. 4)beryllium. 5) bor. 6)karbon. 7) nitrogen. 8)oksygen. 9)fluor. 10)neon. 11) natrium. 12)magnesium. 13)aluminium. 14)silisium. 15)fosfor. 16. Jeg foreslår at vi endrer 'Kopper (grunnstoff)' til 'Kobber (grunnstoff)'. Kobber er standard i Wikipedia, SNL og Periodesystemet for grunnstoffet Arsen er et giftig grunnstoff i periodesystemet. Stoffet danner andre giftige forbindelser, som for eksempel arsenikk. Arsen har mange former, men den mest stabile formen er grått og metallaktig mens den ustabile formen er gult og myk. Det finnes organiske og uorganiske sammenbindinger av arsen. I for eksempel ris kan det finnes uorganisk sammenbindinge Grunnstoff: Sink Sink Kjemisk symbol Zn Atomnummer 30 Relativ atommasse 65,38 Smeltepunkt 419,6 °C Kokepunkt 907 °C Densitet 7,14 g/cm3 Oksidasjonstall II Elektronkonfigurasjon [Ar]3d104s2 Sink er et grunnstoff som er i gruppe 12 i grunnstoffenes periodesystem. Atomnummeret er 30 og symbolet er Zn. Sink er et uedelt metall. Sink blir brukt som overflatebelegg p

jern – Store norske leksikon

Periodesystemets perioder - Wikipedi

Sink er det første grunnstoffet i gruppe 12 i periodesystemet, sammen med kadmium og kvikksølv. . Sink brukes som overflatebelegg på jern (se galvanisering) for å beskytte mot korrosjon. Jordskorpen inneholder 75 ppm sink, men metallet forekommer aldri i fri tilstand i naturen Protontallet, Z, har et likt antall atomer i grunnstoffenes periodesystem. == Atom Rediger Atom, den minste mengden av stoff av et grunnstoff som har de kjemiske egenskapene som går under for å være ett grunnstoff, og som kan være i en kjemisk forbindelse. Rediger Kilder: https://snl.no/atom Redige Litium er det aller letteste metallet, men finnes stort sett aldri som rent metall i naturen. Derimot er både litium i metallform og andre litiumforbindelser mye brukt i ulike batterier, og litium er derfor både nyttig og viktig for de fleste av oss. I tillegg brukes litiumsalter til å behandle biopolar lidelse Periodesystemet; Sign In Register. Search in Topic. Print Topic Replies << < 1; 2; 3; of 3 pages. 10 25 50 100. Nybegynner 25. Q&A - 12 May 2019 07:17. I følge SNL: Det brennbare stoffet, som regel hydrogen eller hydrokarboner i gass- eller væskeform, ledes inn ved den ene elektroden. Check out our UPDATED version which has all the NEW ELEMENTS here: https://youtu.be/rz4Dd1I_fX0 The MUSCLE Song (Memorize Your Anatomy): https://youtu.be/Vmc..

Periodiske System - Ptabl

 1. Lavet af Emil O, Magnus og Frederik 1.a - Ordrup Gymnasie
 2. Periodesystemet er en tabell som har oversikt over alle grunnstoffene. I grunnstoffenes periodesystem er grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer. De syv horisontale radene i tabellen kalles perioder, og de atten vertikale kolonnene kalles for grupper. Periodesystemet blir også kalt for periodetabellen
 3. Solcellepanel skaper energi gjennom en fotoelektrisk effekt. Når fotoner treffer silisium kan elektroner sprette av elektroner. Dette skaper elektrisitet. Dette er en av de mange egenskapene til silisium. Silisium ligger i periode 3 og har tre elektronskall. Stoffet er i hovedgruppe 4 og har derfor mange kjemiske reaksjoner. Stoffet har 14 protoner og elektroner

Om Store norske leksiko

Valenselektroner Et valenselektron er elektron i det ytre elektronskallet til et atom. Det er disse elektronene som deltar i kjemiske bindinger. Grunnstoffer i samme hovedgruppe i periodesystemet har samme antall valenselektroner. Alle grunnstoffene i hovedgruppe 3 har 3 valenselektroner. De kjemiske egenskaper av elementer avhenger av den ytterste elektronliggende Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Thulitt, også kalt rosalin, er en opak (opakmineral = ugjennomtrengelige for lys) og massiv mangan-holdig variant av mineralet zoisitt, som hører til epidot-familien, en relativt vanlig mineralgruppe. Mineralet ble første gang beskrevet på begynnelsen av 1800-tallet fra en forekomst på Sauland i Telemark. Det ble navngitt av svensken A.G. Ekeberg etter Ultima Thule som var grekernes. Elbiler snl ladestasjoner for elbil - Store norske leksiko . Ladestasjoner for elbil, ladestasjoner for elektriske biler og ladbare hybridbiler, offentlige eller kommersielle .I Norge finnes det etter hvert en mengde ladestasjoner langs veiene. Flest stasjoner finnes omkring de største byene, men utbyggingen pågår for fullt over hele landet

Alkalimetalla er metalla som ligg i gruppe 1 i periodesystemet: litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium.Ved oppvarming i ein flamme vil kvart av metalla gi flammen ein karakteristisk farge. Alkalimetalla har berre eitt elektron i ytste elektronskal. Alkalimetalla er svært reaktive og dei reagerer blant anna kraftig med vatn.Reaksjon mellom alkalimetall og vatn gir ei basisk. https://sml.snl.no/natrium Karbon står først i gruppe 14 i periodesystemet. Alle grunnstoffer har smeltepunkt og varmepunkt. Karbon sin smeltepunkt er 3 500 o C og varmepunkt er 4827 o C. Karbon er et ikke-metall som tideligere ble kalt kullstoff på norsk fordi det er det grunnstoffet som skal bestå av kull Kilde: https://snl.no/olje. Oljeplattform. Er en konstruksjon satt sammen av et understell av stål eller betong samt ett eller flere plane dekk plassert på understellet. Oljeplattformene utfyller funksjoner i forbindelse med leting etter, undersøkelser av eller produksjon av petroleumsforekomster til havs Mangan har grunnstoffet 25 i periodesystemet. Mangan er et grunnstoff som er et hardt metall. Samtidig er det så sprøtt at det lett lar seg pulverisere. Mangan er det første grunnstoffet i gruppe 7 i periodesystemet. Det står midt i d-blokken i periode 4. Grunnstoffet Mangan har navnet etter byen Magnesia i Tyrkia. Mangan er forklaringer på navnet e

Periodesystemets grupper - Wikipedi

5.2 Periodesystemet. 5.2.1. a) Atomene i samme gruppe har like mange elektroner i det ytterste elektronskallet. b) Atomene i samme periode har like mange elektronskall. 5.2.2. a) Se i boka hvordan du skal tegne modellene. b) Hydrogen og helium er i samme periode, natrium, magnesium og klor er i samme periode. Litium og natrium er i samme gruppe. Hva er sammenhengen mellom en hypotese og en teori? I vitenskapen bruker vi hypoteser til å teste ut om noe spesifikt er sant eller usant. Etter hvert som vi får mer kunnskap, får vi som regel også nye spørsmål, og kanskje utvikler vi en teori

Account Options. Logg på; Innstillinger for søk; Nettlog Thorium er et metallisk og radioaktivt grunstoff som hører inn under actinidene (actinoidene) i grunstoffenes periodesystem.Rent thorium metall er sølvhvitt, relativt dukilt (lar seg lede) og kan valses til folier og trekkes til tråd som du kan se på bildet ved siden av Man klassifiserer mineraljorda i jordtyper etter hvilke prosesser som har gjort massen slik de har blitt. De mest viktige i Norge er morene, forvitringsjord, elveavsetninger, breelvavsetninger og marine avsetninger. I tillegg finnes andre, som rasmaterale. De tre førstnevnte er kjente prøvematerialer for regional geokjemisk kartlegging

 • Billig tannlege bergen student.
 • Dansk setningsoppbygging.
 • Språk boyka: undisputed.
 • Deksel fra glitter.
 • Wetter ostern 2018 hamburg.
 • Frisuren hinterkopf angeschnitten.
 • Latvisk julemat.
 • Skoda citigo 2017.
 • Villvin giftig.
 • Disney versteckte figuren.
 • Maskinromløs heis.
 • Lekekjøkken i tre.
 • Vestkystmægleren løkken.
 • Concerts malaga 2018.
 • Clefable.
 • Kongsberg våpenhistoriske forening.
 • Detektivbyrå nr 2 bokklubb.
 • Arena skyliner.
 • Ibsen museum oslo.
 • Hugendubel neukölln.
 • Metropolis restaurant.
 • Varsel om endring av arbeidstid.
 • Tenerife syd airport.
 • Strongest snus list.
 • Hus til leie i spania.
 • Rodeln oberried.
 • Knn.
 • Atmosphäre venus.
 • Vpn student ntnu.
 • Uci downhill calendar.
 • Alice im wunderland wie lange ist für immer.
 • Fahrrad shop dahn.
 • Sport1 2. liga zusammenfassung.
 • 777 200 austrian airlines.
 • Foreldre med adhd.
 • Soppsaus til kalkun.
 • Bilder titanic zum ausdrucken.
 • Litotes latein.
 • Bad nauheim park.
 • Klimawandel insel.
 • Bysykkel st hanshaugen.