Home

Hva er avkolonisering

Avkolonisering - Wikipedi

Avkolonisering er en benevnelse for avviklingen av særlig de europeiske koloniene etter andre verdenskrig.Denne prosessen har også blitt kalt dekolonisering. Begrepet ble først brukt etter andre verdenskrig i forbindelse med frigjøringen av India i 1947, Indonesia i 1949 og senere avviklingen av de franske og britiske koloniene i Afrika da de fikk sin selvstendighet særlig rundt 1960 Perioden med avkolonisering i Afrika startet etter 2. verdenskrig, Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål Hva fikk avkoloniseringen å si for maktbalansen i verden? Oppgave. Både USA og Sovjetunionen ønsket en avkolonisering. Var det bare humanitære grunner som lå bak dette, eller hadde de to supermaktene også andre motiver Koloni er et land som er styrt av et annet land. Kolonisering er å ta over andre land. Hvilke land hadde kolonier etter 2. verdenskrig? Frankrike, Storbritannia, Portugal, Nederland, USA. Hva menes med avkolonisering? Det vil si at land som var styrt av et annet land er nå selvstendig Uenighet om hva avkolonisering forstås som. En sentral del av debatten så langt, har vært hva begrepet «avkolonisering» skal forstås som. Dette har preget diskusjonen om i hvilken grad akademia som helhet − og hva som oppfattes som vitenskap − vil bli radikalt endret som følge av en avkolonisering

- Hva mener du er målene for dem som er imot avkolonisering av akademia? - Ikke godt å si, det kommer ingenting ut av dette prosjektet. Koloniseringen er over for lenge siden, likestilling innen utdanning er en realitet, og påstanden om at vitenskapen er «kolonisert» er uten empirisk belegg Men Mbembe er ikke ureservert begeistret for wa Thiong'os visjoner om hva en intellektuell avkolonisering bør innebære. Wa Thiong'os språkpolitiske visjon om undervisning på lokale afrikanske språk ved skoler og universiteter, og om afrikanske forfattere som først og fremst publiserer på «sine egne språk» er en visjon som Mbembe finner både problematisk og urealiserbar Koloni er bosetning utenfor en stats grenser, grunnlagt av utvandrere. Koloniene kan være selvstyrte politiske enheter, som de fønikiske og greske kolonier i antikken. De kan også være styrt som en del av moderstaten, som de romerske borgerkolonier i antikken. Se også kolonialisme Kolonier styrt av moderstaten ble etter hvert mønster for senere kolonisering Kolonialisme er når riker eller stater erobrer, kontrollerer og utnytter et område som er utenfor deres egentlige territorium (område). De nye områdene kalles kolonier. De som skaffer seg kolonier kalles kolonimakter. Kolonialisme skiller seg fra kolonisering. Kolonisering er når grupper av mennesker flytter ut på eget initiativ eller en gruppes initiativ for å drive jordbruk eller handel

India var sentrum for en av verdens første høykulturer, som oppstod ved elvens Indus' bredder for mer enn 3000 år siden. Dette var en avansert bykultur som spredte seg over hele Indusdalen. De følgende århundrene bestod India av ulike buddhistiske og hinduistiske riker. Nordlige deler av India ble invadert av arabere på 700-tallet og av tyrkere på 1100-tallet Denne kommentaren tar for seg spørsmålet om «avkolonisering av akademia», eller rettere sagt, om det å skape rom for flere stemmer og perspektiv. For å være helt ærlig, er det en artikkel jeg egentlig ikke hadde spesielt lyst til å skrive. Det er så mye som allerede har blitt skrevet om temaet, spesielt etter at diskusjonen om avkolonisering av akademia for alvor tok fart i norsk.

Hva er avkolonisering? Avkolonisering er et begrep som kan forstås på flere ulike måter. Begrepet avkolonisering blir ofte brukt for å beskrive frigjøringsprosesser i land som ble utsatt for politisk og økonomisk kolonialisme Avkolonisering vil gi en mer robust vitenskap Vi er alle påvirket av strukturer i samfunnet som ekskluderer og skiller mennesker. I vitenskapen blir dette tydelig når man ser på hvem sin kunnskap som blir anerkjent og hva det undervises i. I vitenskapens navn er det berettiget å stille kritiske spørsmål til dette

I fjor gikk debatten om avkolonisering av høyere utdanning her i Norge, med akademikere og studentorganisasjoner i spissen. På sine nettsider skriver SAIH: Bredere koloniale prosesser har skapt undertrykkende og skjeve maktstrukturer, systemer og dynamikker som påvirker hva som anerkjennes som kunnskap, hva som undervises og av hvem NUPI. C.J. Hambros plass 2D PB 8159 Dep 0033 OSLO. Tlf: (+47) 22 99 40 00 Fax: (+47) 22 99 40 50 post@nupi.no. NUPIs bibliotek Åpningstider 09:00 - 15:0 Akkurat hva avkolonisering betyr er ikke så godt å forstå, men man kan kanskje si at det dreier seg om å rette et kritisk blikk på hvordan dominerende krefter, som oftest styrt av menn fra vestlige land, har preget vitenskapelig tenkning Det er to land som heter Kongo; Den demokratiske republikken Kongo, og Republikkene Kongo (Brazzaville).Landene har ulike kolonihistorier. Republikken Kongo var en fransk koloni. I Den demokratiske republikken Kongo var det Kong Leopold II og Belgia som styrte før landet ble selvstendig Først av alt: SAIH anerkjenner at avkolonisering er et begrep som kan forstås på flere ulike måter. For SAIH handler avkolonisering av høyere utdanning om å identifisere hvordan bredere koloniale prosesser har skapt undertrykkende og skjeve maktstrukturer, systemer og dynamikker som påvirker hva som anerkjennes som kunnskap, hva som undervises og av hvem

Avkolonisering / Spørsmål og svar / Nord-Sør-Biblioteket

  1. Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa.Før den tid, rundt begynnelsen av 1000-tallet nådde de første europeere fram til Nord-Amerika via Grønland, antagelig på Newfoundland.Det var norrøne folk fra Island og Norge, ledet av Leiv Eiriksson, men disse bosetningene i Amerika ble ikke varige
  2. teksten er et utgangspunkt for å stille spørsmål, undersøke, diskutere og reflektere over hva avkolonisering av norsk akademia vil si i praksis. Dette er ingen fasit på hva avkolonisering innebærer, for dette vil variere fra fagfelt til fagfelt. Verktøyet er heller ment som en introduksjon fo
  3. Den demokratiske republikken Kongo, offisielt République démocratique du Congo, er et land i Sentral-Afrika. Mellom 1300- og 1800-tallet var det flere sterke kongedømmer i ulike deler av det som i dag er Kongo. Europeisk og arabisk kontakt og særlig belgisk kolonitid (1884-1960) fikk store konsekvenser for kongolesere i form av slaveri, utnyttelse av råvarer og grov undertrykkelse av de.

Historie Vg2 og Vg3 - Avkolonisering - NDL

Hva en «fish bowl»-dialog som evaluering, har å gjøre med avkolonisering går over hodet mitt. Diskusjon og argumentasjon er visstnok problematisk, riktige og entydige svar er ekskluderende. Jeg tør ikke engang tenke på sammenhengen mellom karaktersystemet, som overraskende er utelatt, og kolonisering Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat avkolonisering. avkolonisering. Kultur / Essay / Strid om statuer. Det er et fremskritt at Gunnar Aakvaag modererer seg, Den kamerunske tenkeren Achille Mbembe utfordrer ideen om hva et museum er og kan være. Bøker / ANMELDELSER / Sakprosa. Bøker / ANMELDELSER / Sakprosa

Historie: Avkolonisering

  1. Hva var avkoloniseringen? Oppgave 1. Hva kan være årsaken til at mange europeiske kolonimakter ikke ville gi fra seg koloniene sine? Oppgave 2. Bruk nettet. Hvordan er situasjonen i Algerie og Kongo i dag
  2. Avkoloniseringsbevegelsen handler om å utfordre de fremherskende måter å vite på og de rådende verdensoppfatninger. Avkolonisering handler om å ta plass og å utfordre vitenskap og tankegang om blant annet frihet, skjønnhet, kjærlighet, åndelighet, utdanning og naturen, og hva det vil så å ha et godt og verdig menneskeliv
  3. Sindre Bangstad, f. 1973, Ph.D. i sosialantropologi fra Radboud Universiteit, Nederland og forsker I ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, Oslo.Har utgitt bl.a. Sekularismens ansikter (2009), Anders Breivik and the Rise of Islamophobia (2014) og Hva er rasisme (2015, med Cora Alexa Døving)
  4. 18 at statens reindriftspolitikk er et utslag av kolonialisme. 19 Debatten om avkolonisering er vanskelig og det er mange ulike syn på hva det innebærer. For å 20 ha en konstruktiv debatt må man vite hva ordene som brukes betyr. Avkolonisering er ikke det 21 beste ordet å bruke, om tiltakene man ønsker

Avkolonisering splitter mellom «inkluderende» og «destruktivt

Bruk læreboka og lenken til NUPI , sammen med eventuelle andre kilder, til å svare på spørsmålene: 1. Hva menes med avkolonisering? 2. Når begynte avkoloniseringen «For SAIH handler avkolonisering om å si ja til nyansert kunnskap, ja til et mangfold av perspektiver og å bekjempe skjeve maktstrukturer i akademia lokalt og globalt.». Slik oppsummerte Beathe Øgård, leder i Studentenes og Akademikernes Hjelpefond (SAIH), mandag igjen hva de legger i begrepet «avkolonisering».Men til liten nytte. Den UiO-ansatte filosofen Jens Saugstad driver nemlig.

Vi har spurt ekspertene: Er avkolonisering av akademia en

Debatten om «avkolonisering» av undervisningen har pågått lenge i den engelskspråklige verden. Når det hele begynte er litt vanskelig å si, men i etterkant av #RhodesMustFall-protestene ved University of Cape Town i 2015, hvor universitetet til slutt fjernet en statue av Cecil Rhodes fra campus, har bevegelsen blitt mer synlig Hva er dokumentasjonen for at slike strukturer finnes? I sitt siste innlegg fastholder Øgård påstanden om at det finnes flere vitenskapssyn og andre vitenskapstradisjoner enn den vestlige kunnskapsforståelsen. Dette må bety at hun enten ikke vet hva vitenskap er, eller at hun har et regelrett relativistisk vitenskapssyn Ifølge Deumert er akademikeres valg av lesestoff og hva de velger å sitere, nært knyttet til hvem de er som forskere. For Deumert handler ikke debatten om avkolonisering av akademia bare om kildebruk. Den handler også om å forandre læringsmetoder og strukturen i utdanningsinstitusjoner

For kolonier som ikke er blant de tretten koloniene, se Europeisk kolonisering av Amerika eller Britisk kolonisering av Amerika.. Kolonitidens Amerika omhandler tiden fra sent i det 16. århundre frem til de tretten koloniene i Nord-Amerika erklærte sin uavhengighet i 1776.Denne artikkelen handler om hendelsene i forkant av USAs grunnleggelse.. England begynte å kolonisere Nord-Amerika sent. Hva var årsakene til at avkoloniseringen tok til etter andre verdenskrig? Om afrikansk his torie, finn avnsitt om avkolonisering. Fra Store norske leksikon. Kart over Afrika i 1945. Kartet er ordnet slik at kolonimaktenes oppdeling av Afrika går tydelig fram Avkolonisering. Fredriksen og Øgård hevder at mangelen på egne urfolksuniversiteter «blir i praksis en videreføring av diskrimineringen fra kolonitiden». Dette er en særdeles drøy påstand, skriver medisinprofessor Stig S. Frøland

Achille Mbembe og avkoloniseringens dilemmaer - Salonge

Republikken Kenya er et land ved ekvator i Øst-Afrika.En stor del av landet var britisk koloni fram til 1963 under navnet Britisk Øst-Afrika.Det grenser mot Tanzania i sør, Uganda i vest, Sør-Sudan i nordvest, Etiopia i nord, Somalia i nordøst og Indiahavet i sørøst.. Viktige importvarer er olje, jern, plast og maskiner. Viktige eksportvarer er kaffe, frukt, te og sement Hva er det som får Birkvad til å hevde at det er legitime krav å ta inn minoritetsperspektiver under det falske flagget avkolonisering av norsk akademia? For det er nettopp det dét er: et falskt flagg i den globaliserte verden, for å «gjenspeile samfunnet rundt» og ta hensyn til at ikke-vestlige innvandrere også tar høyere utdannelse Verktøyet er et kort hefte med caser og konkrete eksempler på hva avkolonisering av akademia innebære. -⁠ Da mediestormen hadde lagt seg litt følte vi at vi ville fortsette å jobbe med tema, men angripe det fra en annen vinkel og skape muligheter for at alle skulle kunne delta i diskusjonen

STØTTER AVKOLONISERING: Studentorganisasjonen SAIH har vedtatt støtte til avkolonisering av akademia. I 2008 fikk organisasjonen en pris fra Kronprinsparets Humanitære Fond. Foto: Scanpix; Marit Hommedal. LES OGSÅ: Troll trenger ikke talerstol. Hva det egentlig innebærer, er ikke lett å si Avkolonisering av akademia («Decolonizing the Academy») er blitt en internasjonal fagdebatt. Debatten tok av etter at studenter ved Cape Town-universitetet i april 2015 fikk fjernet den heroiserende campus-statuen av koloniherren Cecil Rhodes Avkolonisering — Så - enda mer konkret: Avkolonisering. Er det nødvendig å avkolonisere akademia og høyere utdanning? — Avkolonisering er et symboltungt ord og fører fort folk ned i skyttergravene. — For to år siden ønsket du ikke å bruke ordet i det hele tatt, men foretrakk «mangfold»? - Jeg er for mangfold. Også på pensum

koloni - Store norske leksiko

Begrepet avkolonisering har stort sett blitt brukt i en kontekst av akademia og høyere utdanning, men er like relevant på alle læringsnivåer, også i skolen. Med dette kurset ønsker vi å gi en bedre forståelse av hva avkolonisering innebærer, og hvordan din praksis og kunnskapsformidling kan bidra til arbeidet med avkolonisering som lærer i skolen Avkolonisering, oppretting av FN og en kald krig var blant følgene. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker Hva er kjernestoff og tilleggsstoff? Fagstoff. Årsaker og opptakt til krigen Kjernestoff Krigen bryter ut Kjernestoff. To diktatorer braker sammen. Debatten om avkolonisering av akademia har rast i sommer. En gruppe seniorprofessorer fra UiO gir i Aftenposten 15. august SAIH skylden for at det i hele tatt finnes faglig debatt rundt temaet.. Debatten har hatt lite konsensus rundt hva begrepet betyr i praktisk eller teoretisk forstand Til Avkolonisering og nye utfordringer. Afrikanske land etter avkoloniseringen. Bruk lenken under til å løse oppgavene: 1. Hva er Fellesrådet for Afrika? I hvilken grad mener du rådets nettsider er en troverdig kilde til utviklingen i afrikanske land? 2. Klikk på fanen Landinformasjon Her er det vanskelig å forstå hva Martinsen mener - hvorfor skulle ikke ikke-vestlige perspektiver være aktuelle og gjeldende? Om kjernen i Martinsens motstand mot avkolonisering er at man ikke skal motarbeide rasistiske strukturer i akademia, vil vi aldri bli enige. 5

kolonialisme - Store norske leksiko

Det er vanskelig å vite hva man overser. Her er vi er alle en del av problemet. Heldigvis kan vi alle også være en del av løsningene. Derfor har SAIH skrevet refleksjonsverktøyet «En introduksjon til avkolonisering av akademia». Dokumentet er et resultatet av samarbeid mellom SAIH-aktivister, norske akademikere og studenter Og hva er egentlig FNs rolle i konflikten? [[anchor.label]] Introduksjon. Den demokratiske republikken Kongo har i flere tiår opplevd krig og konflikt. Etter den første Kongo-krigen i 1996-97, brøt det ut en mye større krig i 1998, der åtte afrikanske land og over 25 væpnede grupper var involvert Selv om en resolusjon kun er en anbefaling til medlemslandene, er den å se på som den internasjonale offentlige mening. Det kreves to tredels flertall for å få en resolusjon vedtatt. Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet er det mektigste organet i FN. Det består av 15 medlemsland. Fem av dem er faste, de andre ti blir valgt for to år om gangen Avkolonisering er ikke bare et tiltak for å korrigere historiens feilgrep men også et tiltak for å heve kvalitet, øke kunnskap og gjøre utdanningsinstitusjonene våre mer demokratiske. Ligger det ikke i vår akademiske plikt å utvide vår kunnskap og stille spørsmål om hva annet som finnes? Vårt koloniale tankeset Vitenskaritikk er verken nytt eller originalt, likevel kan det være viktig å iblant minne oss om noen av dens farer og fallgruver. Selvsagt kan ingen for alvor være mot forskning. Men det følger alltid en del med på lasset, fordi vitenskapelige metoder griper direkte inn hva vi fokuserer på og hvordan.Vitenskapen baserer seg på det målbare, det som kan tallfestes, de statistiske.

Indias historie - Store norske leksiko

Avkolonisering er ikke en form for retorikk, men et sett av praksiser som knytter an til virkelige mennesker. Det er på høy tid at vi kvitter oss med de gamle strukturene. Kapitalismens løsning på alle verdens problemer er «mer vekst» og «mer utvikling for de fattige» Morgenbladet la i forrige uke ut en nekrolog over debatten, men vi på Litteraturhuset prøver oss læll, så får det heller bli en metadebatt, om debatten virkelig er død og begravet 30. oktober. Vi har trommet sammen et flott panel som skal trenge inn i materien: Hva er avkolonisering Egypt er regionens mest folkerike land, og Nord-Afrikas største økonomi. Økonomien er bygget på landbruk, industri, turisme og inntekter fra Suezkanalen. Det er betydelige oljeforekomster i landet, men sammenlignet med andre arabiske land er utvinningen og eksporten beskjeden. Jordbruket sysselsetter en betydelig andel av befolkningen Norges grusomme kolonihistorie. KRONIKK: I 2017 feires 100-årsjubileet for salget av Dansk Vestindia til USA. Den sorte befolkningen, som to generasjoner tidligere hadde blitt kvitt slaveåket, ble solgt på ny Avkolonisering av pensum. Hva er det som skjer? Kan vi vende oss til forskningen for å bli klokere på den identitetspolitiske vekkelsen som har hjemsøkt også vårt land, og få et fornuftig korrektiv til moralhysteriet? Nei. Det er her galskapen kommer fra

SAIH mottar årlig flere millioner kroner i støtte, og mye av summen kommer utvilsomt fra studenter som ikke er oppmerksomme på hva slags «frigjøring» de såkalte SAIH-tierne går til. FAKS vil være en tydelig stemme mot det som SAIH og deres likesinnede har valgt å kalle for «avkolonisering av akademia» Avkolonisering av høyere utdanning Er norsk akademia kolonialistisk? Kan Norges selvbilde som tilsynelatende uskyldig i kolonitidens historie forsvares når vi opplever en underrepresentasjon av mangfold i norsk akademia? Med dette arrangementet ønsker vi å invitere til debatt samt øke bevissthete Krigen i Sør-Sudan har gjort at rundt 400 000 mennesker har mistet livet. Hvis partene ikke finner en løsning raskt, kan krigen bli enda verre. Men hva er det egentlig konflikten i Sør-Sudan handler om? Hvilke drivkrefter er det som opprettholder krigføringen? Og hvorfor ble det krig i utgangspunktet

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Somalia er utsatt for mye ekstremvær som flom, ekstrem tørke og tropiske stormer. Mangel på rent vann er et stort helsemessig problem. I 2010- 2012 ble Somalia rammet av den mest alvorlige tørken på 60 år og hungersnøden tok livet av nærmere 260 000 mennesker. Historie Hva gjelder Haaland Matlary, tidligere statssekretær for KrF og tidligere «vitenskapelig ekspert» for Vatikanet under «Guds Rottweiler», Joseph Ratzinger, er det ingen hemmelighet hvor hun står: I en spalte i Dagens Næringsliv i 2017 refererte hun til «amerikanske liberale» som tok del i rivningen av statuer til minne om hvite rasistiske Sørstats-generaler og slaveeiere i USA etter.

NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk. MINUSMA - er FNs fredsbevarende styrker i Mali, med mandat til å håndheve fredsavtalen fra 2013, og å bistå myndighetene i å beskytte sivile. Forsøk på fred: våpenhvile og FN-styrke Etter at den maliske hæren, med hjelp fra Frankrike og andre, hadde tatt tilbake kontrollen i nord og drevet opprørerne ut av byene, bedret sikkerhetssituasjonen i landet seg - Avkolonisering som tema fører fort til skyttergravsdebatter, og vi vil gjerne ha det inn på et konstruktiv spor, fortsetter Høiskar. For innad i den akademiske verden har spørsmålet om avkolonisering skapt sterk debatt. Ketil Fred Hansen, professor i samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, er tilhenger I kjølvannet av denne artikkelen og selve debatten, har det kommet kritikk til begrepet avkolonisering og hva det innebærer i praksis. Denne debatten er absolutt nødvendig å ta også i Norge, fordi vi mister mangfoldige stemmer og historie som er blitt bragt til taushet i mange år Bruk filmklippet og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene: 1. Hva gikk Oslo-avtalen ut på? 2. Hvilken rolle spilte Norge under forhandlingene om å få til en avtale

Avkolonisering. Årsaker til avkoloniseringen - Kolonilandene er uttappet for ressurser, de har druknet i gjeld til vesten.-Både kulturen, og språk har fått en vri fra vesten.-Mange fikk tatt utdanningen men glemte helt deres egne røtter. Hva skjedde med Tsar-familien Hvorfor avkolonisering av utdanning er viktig. Av Reneeka Massey-Jones. La oss begynne med definisjonen av avkoloniserende utdanning. Avkolonisering er avviklingen av koloniale systemer som ble opprettet i løpet av den tiden hvor en nasjon opprettholder herredømme over avhengige territorier En koloni er en del av et land som er blitt tatt over av et annet land. F.Eks. øyer i Asia og deler av Afrika. Hvilke land hadde kolonier etter 2. verdenskrig? Etter andre verdenskrig var det mange europeiske land som hadde kolonier, det var blant annet Frankrike, Storbritannia, Portugal, Italia, m.f. Hva menes med avkolonisering

Video: Pensumkvaler: Om avkolonisering, mangfold og akademisk

Kon-Tiki-museet forbereder seg på å tilbakeføre skjeletter, fiskekroker, pilspisser og hva det skulle være til Påskeøya. - Vi følger det som var Thor Heyerdahls intensjon hele tiden, og de avtalene han inngikk med chilenske myndigheter, sier direktør Martin Biehl Viktige begreper. Berlinkonferansen 1885. De europeiske statene delte Afrika seg i mellom. Bokseropprøret Kinesisk opprør i år 1900 mot kristne misjonærer og kinesere som hadde konvertert. Ble slått ned av utenlandske styrker. Fra Kapp til Kairo Britenes drøm om et sammehengende imperium fra Sør-Afrika til Egypt. Nyimperialismen Europeisk ekspansjon i oversjøiske områder på 1800-talle

avfall - varer eller stoffer som er kastet. avkolonisering - en benevnelse for avviklingen av særlig de europeiske koloniene etter den andre verdenskrig. etisk regel - regel som søker å bestemme «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg» Start studying Avkolonisering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

AVKOLONISERING Påminning: Afrika er ikke ett land, og kolonitida er ikke bare én periode. Ulike kolonimodeller. Et omstridt tema. Både kontinuitet og brudd. Hva er grunnleggende drivkrefter (europeisk industrialisering, handelsekspansjon og økonomisk rivalisering) - Det er mange studenter som ikke møter rollemodeller Hva avkolonisering betyr varierer mellom ulike fagfelt og i de ulike områdene av akademia. SAIH har ingen mal, men ønsker å sette i gang disse refleksjonsprosessene hos akademikere og studenter i Norge I vitenskapen blir dette tydelig når man ser på hvem sin kunnskap som blir anerkjent og hva det undervises i. I vitenskapens navn er det berettiget å stille kritiske spørsmål til dette. I et innlegg i Morgenbladet nr 9 argumenterer Gunnar C. Aakvaag mot avkolonisering av akademia ved å angripe det han kaller «standpunktteori» avkolonisering • kan det bidra til at eleven utvikler sin kompetanse i følgende kompetansemål fra hovedområde geografi etter 10. årstrinn å diskutere hva som er bra og hvorfor, og hva som kunne vært bedre, evt hvordan •I lærerkollegiet •Mellom elev og lære

Afrika: Et år med festivaler - Fellesrådet for Afrikaavkolonisering | morgenbladetAvkolonisering vil gi en mer robust vitenskap - VIDSAIH lanserer verktøy for avkolonisering av akademia

Avkolonisering er ikke et angrep på Sannheten, men på institusjonene som bestemmer hva den er. Alternativ kunnskap Cecilia Salinas,ph.d., institutt for internasjonale studier og oversetting, OsloMe Avkolonisering 1960. Under Kapplöpningen om Afrika i slutet av 1800-talet delade de europeiska makterna upp Afrika och dess naturresurser mellan sig, bland annat vid Berlinkonferensen 1884-5. 1905 kontrollerades i princip hela Afrika av europeiska styrkor; det var enbart Liberia och Etiopien som var självständiga Start studying Avkolonisering. . Learn vocabulary, terms, and more with. 3) Hva menes med avkolonisering? Svar) Avkolonisering er den prosessen etter 2. verdenskrig ga en formell selvstendighet og FN medlemskap til tidligere kolonier. 4) Hva var årsakene til avkolonisering? Og hvordan gikk det? Svar) Landene som var styrt ville være selvstendige og ha et demokratisk land STØTTER AVKOLONISERING: Studentorganisasjonen SAIH har vedtatt støtte til avkolonisering av akademia. I 2008 fikk organisasjonen en pris fra Kronprinsparets Humanitære Fond. Foto: Scanpix; Marit Hommedal. Hva det egentlig innebærer, er ikke lett å si. Skal «vestlig vitenskap» sidestilles med sjamanisme og åndetro

  • Mount everest graveyard.
  • Mass effect 2 can you save everyone.
  • Bel air brühl silvester 2017.
  • Mikrowelle blitzt und funkt.
  • Pferde comic bilder.
  • Bugatti veyron vitesse for sale.
  • Rundelsgränd 3c uppsala.
  • London chess classics 2017 schedule.
  • Partner elektrisk motorsag.
  • Reverse image search google.
  • Fly til mexico fra oslo.
  • Toys world lippstadt.
  • Plan b tv.
  • Lokalzeitung pankow.
  • Hamburg triathlon check in.
  • Strategisch bordspel waarbij landen of legers moeten worden veroverd.
  • Frank starling hjerte lov.
  • Holland brücke meer.
  • Navajo türkis schmuck.
  • Imanuel schulz arbeitsrecht.
  • Umsatzsteuervoranmeldung für dummies.
  • Spiserørsbrokk trening.
  • Batteri bergen.
  • Mountainbike kurs deister.
  • Backpack kid song.
  • Poco domäne hamburg altona.
  • Sats elixia kontaktskjema.
  • Cruiseanløp 2017.
  • Hyundai leasing kampanje.
  • Parfum blanc de courrèges 90 ml.
  • Bilder av biler.
  • Slankefiber helsekost.
  • Barium vorkommen.
  • 10.15 jarmann.
  • Zeigt lovoo den aktuellen standort an.
  • Fascikulasjoner i låret.
  • Peg parnevik we are.
  • Honda type r.
  • Attest politiet no.
  • Shakira hips don't lie.
  • Risk uten oppdragskort.